نـــــوسازی بافت های فرسوده با جلب رضایت شهروندان

شمار نشریه : 219

کد مطلب‌: 2698
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان این مطلب که باید دولت ورود جدی تری به نوسازی بافت های فرسوده داشته باشد‌، گفت‌: در گذشته با همکاری شهرداری تهران اقدامات گسترده ای در نوسازی بافت های فرسوده صورت گرفته اما در حال حاضر شاهد چنین روندی نیستیم‌.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان نوسازی شهر تهران‌، اسماعیل کوثری با بیان این مطلب که چند سال پیش شاهد برنامه جدی‌تر دولت در نوسازی در بافت‌های فرسوده بودیم‌، گفت‌: طی دو سال اخیر روند شکل گرفته از رونق افتاده و به عبارتی تحرک گذشته در احیا و نوسازی بافت های فرسوده مشاهده نمی شود‌. وی با تأکید بر اینکه نوسازی و احیای بافت های فرسوده به حالت رکود و فراموشی درآمده‌است‌، افزود‌: امروز نیز نوسازی بافت های فرسوده به صورت موردی ادامه دارد و این اقدام قابل قبول نیست‌.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه تنها برخی افراد ذی نفع در نوسازی بافت های فرسوده مشارکت دارند‌، گفت‌: باید شهرداری و دولت به طورجدی‌تر‌، نوسازی بافت های فرسوده را دنبال کنند‌. کوثری با اشاره به اینکه باید برنامه های کارشناسی دقیقی در نوسازی و احیای بافت های فرسوده تهیه شود‌، گفت‌: نوسازی بافت های فرسوده بدون مشارکت مردم به نتیجه نمی رسد‌.
وی با تأکید بر ضرورت توجه و انجام اقدامات فوری وزارت راه و شهرسازی‌، بنیاد مسکن‌، شورای اسلامی شهر تهران و شهرداری در خصوص نوسازی بافت های فرسوده گفت‌: در دولت گذشته و با همکاری شهرداری تهران شاهد اقدامات گسترده ای در نوسازی بافت های فرسوده بودیم‌.