مبلمان مطالعه

شمار نشریه : 161


با توجه به اینکه در حال حاضر بسیاری از افراد در خانه‌هایی با فضایی تقریباً کوچک زندگی می‌کنند، استفاده از وسایل کم جا، بسیار حائز اهمیت است. این کار علاوه بر اشغال حداقلی فضا، با چند کاربری هم زمان، عملاً کارایی محیط را دو چندان می‌کند. یکی از این محصولات، مبلمان مطالعه است که از سه قسمت مبل، چراغ مطالعه و جا کتابی تشکیل شده ، توسط یک گروه هلندی طراحی گردیده است.