هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   219   هفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

این قانــون تولید مسکن را قفل می‌کند

کد مطلب : 2714
یک انبوه ساز، تصویب «اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم» را قفل مطلق به تولید بخش ساخت‌وساز عنوان کرد.
سید مجید نیک نژاد اظهار کرد: قانونی که تصویب‌شده ضد توسعه پایدار، اشتغال پایدار و کارآفرینی در تمام بخش‌های صنعتی ازجمله صنعت ساختمان است.وی افزود: «اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم» در تناقض با قانون رفع موانع تولید و نیز قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار است. این قانون که یک انحراف واضح محسوب می‌شود، می‌گوید؛ 10 درصد ارزش معاملاتی باید از کسی که ساختمان می‌سازد مالیات دریافت شود و بیان کرده که ملک، شامل زمین و ساختمان است و بدین‌صورت مالیات ساخت را به زمین هم تسری داده‌اند.
این انبوه سازمسکن ادامه داد: ساختمان با مغازه فرق دارد. ساخت‌وساز انبوه به‌طور متوسط سه سال طول می‌کشد که با توجه به تورم و خوابیدن سرمایه اگر سازندگان 50 درصد هم سود کنند باز ضرر کرده‌اند. البته این در صورتی است که انبوه‌ساز تمام سرمایه مربوط به خودش باشد. هم‌چنین باید در نظر داشت که سازندگان همیشه سود نمی‌کنند. در دو سال گذشته اغلب انبوه‌سازان ضرر کرده‌اند. اما این قانون بدون توجه به این موارد می‌گوید به‌طور مثال 50 درصد سود (بدون در نظر گرفتن تورم) شامل 25 درصد مالیات می‌شود.
نیک نژاد با بیان اینکه اصلاحیه قانون در سال 1391 توسط دولت قبلی و در وضعیت بحرانی تحریم‌ها و مشکلات صادرات کشور مطرح‌شده، خاطرنشان کرد: این اصلاحیه برای برون‌رفت از آن وضعیت اقتصادی تهیه و به مجلس ارائه شد. در همان زمان هم لایحه آن‌قدر اشکال داشت که بخش خصوصی ایرادات آن را به مجلس منتقل کرد تا جایی که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت این لایحه خیلی کار دارد و به مجلس امسال نمی‌رسد و تعلیق شد.
این انبوه ساز گفت: مجدداً در سال 1392 و بعد از تصویب بودجه 1393، این لایحه به‌صورت یک‌فوریتی یا دوفوریتی توسط دولت به مجلس فرستاده شد. دوباره همان بحث‌ها تکرار شد که این لایحه مانعی برای کسب‌وکار است و اثر عکس بر اقتصاد می‌گذارد.
وی با اشاره به امضای «برجام» و خروج کشور از تحریم، تأکید کرد: «اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم» هیچ مطابقتی با وضعیت فعلی ندارد و یک شوک به صنعت ساختمان محسوب می‌شود.