گزارش مركــــز آمار ايران از قيـــمت و اجاره مسكـــن شهري

شمار نشریه : 219

کد مطلب : 2713
معاملات فروش زمین ساختمان‌های مسکونی کلنگی انجام‌شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در کل کشور در نیمه دوم پارسال نسبت به دوره قبل 18،9 درصد و نسبت به دوره مشابه سال قبل 8،4 درصد کاهش داشته است.
مرکز آمار ایران گزارش آمارگیری از اطلاعات قیمت و اجاره مسکن در نقاط شهری کشور را در نیمه دوم سال 1393 منتشر کرده است که بر طبق آن متوسط قیمت خریدوفروش هر مترمربع زمین ساختمان‌های مسکونی کلنگی معامله‌شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در کل کشور 11 میلیون و 831 هزار ریال بوده که نسبت به دوره قبل 2،3 درصد افزایش و نسبت به دوره مشابه سال قبل 1،6 درصد کاهش داشته است.
در میان استان‌های کشور، بیشترین متوسط قیمت خریدوفروش یک مترمربع زمین ساختمان‌های مسکونی کلنگی معامله‌شده 39میلیون و 747 هزار ریال در استان تهران و کمترین آن 581 هزار ریال در استان کهگیلویه و بویراحمد بوده است.
همچنین کمترین میزان قیمت خریدوفروش یک مترمربع زمین ساختمان‌های مسکونی کلنگی، مربوط به استان یزد با 82 هزار ریال و بیشترین میزان آن در استان تهران با 248 میلیون و 683 هزار ریال به‌دست‌آمده است.
متوسط قیمت خریدوفروش هر مترمربع زیربنای مسکونی
متوسط قیمت خریدوفروش هر مترمربع زیربنای مسکونی معامله‌شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در کشور 14 میلیون و 941 هزار ریال بوده است که نسبت به دوره قبل 4،3 درصد و نسبت به دوره مشابه پارسال 5،2 درصد افزایش داشته است.
همچنین تعداد معاملات فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی معامله‌شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در کشور نسبت به دوره قبل 11 درصد کاهش و نسبت به دوره مشابه سال قبل9 درصد افزایش داشته است.
مقایسه متوسط قیمت خریدوفروش هر مترمربع زیربنای مسکونی در میان استان‌های کشور نشان می‌دهد که بیشترین آن 35 میلیون و 159 هزار ریال در استان تهران و کمترین آن یک‌میلیون و 845 هزار ریال در استان کهگیلویه و بویراحمد بوده است.
کمترین قیمت خریدوفروش هر مترمربع زیربنای مسکونی در معاملات انجام‌شده در این دوره مربوط به استان کرمان با 97 هزار ریال و بیشترین میزان آن متعلق به استان تهران با 241 میلیون و 753 هزار ریال بوده است.
بنابراین گزارش متوسط اجاره ماهانه به‌علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در سطح کل کشور 69 هزار و 340 ریال بوده که نسبت به دوره قبل (نیمه نخست پارسال) 2،6 درصد و نسبت به دوره مشابه سال قبل 12،8 درصد افزایش داشته است.
همچنین تعداد معاملات اجاره ماهانه به‌علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در سطح کل کشور نسبت به دوره قبل 25،1 درصد کاهش و نسبت به دوره مشابه سال قبل 1،0 درصد افزایش داشته است.
در میان استان‌های کشور بیشترین متوسط اجاره ماهانه بعلاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره هر مترمربع زیربنای مسکونی معامله‌شده 164 هزار و 359 ریال در استان تهران و کمترین آن 19 هزار و 655 ریال در استان چهارمحال و بختیاری بوده است.
همچنین کمترین اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره هر مترمربع زیربنای مسکونی این دوره مربوط به استان قزوین با 1700 ریال و بیشترین آن مربوط به استان تهران با 931435 ریال بوده است.