هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   216   هفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

روستای زیبا با خانه های رنگارنگ

کد مطلب : 2282
در روستای Zalipie در لهستان، سنتی صدساله وجود دارد که زنان خانه‌های خود را با نقاشی تزیین می‌کنند.در این روستا ، دیوارها،درها ،پنجره‌ها و حتی سقف خانه‌ها پر از نقاشی‌های رنگارنگ و زیبا است.سالی یک بار زنان این روستا نقاشی‌های جدید به خانه‌های خود اضافه می‌کنند و طرح‌های قدیمی را ترمیم می‌کنند.این سنت زیبا تا جایی پیش رفته است که در خیابان‌ها و مکان‌های عمومی این روستا هم این نقاشی‌های رنگارنگ به چشم می‌خورند.