هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   216   هفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

معماری ایرانی درآینه سفرنامه ها (قسمت پنجم)

کد مطلب : 2119
میترا یزدچی
سیاحان و سفرنامه نویسان به‌عنوان یکی از نویسندگان و پژوهشگران عالم و صادق در سفرهایی که به ایران داشته‌اند، به بیان ویژگی‌های معماری ایرانی پرداخته‌اند که امروزه یکی از منابع مهم در تاریخ معماری ایرانی است.
در ادامه بررسی معماری ایران از نگاه سیاحان و سفرنامه نویسان، به بررسی سفرنامه ژنرال «آلفونس تره زل» سیاح فرانسوی  پرداخته‌ایم:
وی در سال 1801میلادی به‌فرمان ناپلئون بناپارت مأمور شد که به‌عنوان آتاشه سفارت و مقام نایب کمک‌کار سرتیپ گاردان، سفیر ناپلئون در دربار ایران با وی به ایران سفر کند.
«آلفونس تره زل» در بخشی از سفرنامه خود به بیان ویژگی‌های معماری کلیساهای ایران پرداخته و آورده است:«... رؤسای ارمنی دیر به استقبال گاردان آمدند و او را به بنای مخصوصی که در محوطه مربعی واقع و از اتاق‌های قشنگی که دارای سنگ‌های تراش زیبا و گچبری های معلق بود بردند. روحانیون با بیرق‌های گسترده در خارج مدخل بنا از ما پذیرایی کردند و با ما سرودگویان داخل شدند. در این محوطه محصور قریب 20 خانه بد ساختمان قرارگرفته و بعد از گذشتن از آنها دروازه محکمی است که مدخل کلیسای بالنسبه زیبایی است.
کلیسای اصلی در میان حیاط وسیعی، مستور از چمن واقع‌شده و در چهارگوشه آن، بعضی ابنیه فرعیه و ناهارخوری‌هایی است که قریب صدنفر می‌توانند در آنجا با هم غذا بخورند.این کلیسا از جهت شکل با کلیساهای دیگر فرق ندارد ولی خارج بنای آن به‌مراتب آراسته‌تر است و از جهت حجاری و گچ‌بری و ستون‌ها امتیاز خاصی دارد. در موقع عبور از ضلع جنوبی به حیاط مستطیلی برخوردیم که درختانی زیبا در آن کاشته شده و حوضی دارد که آب جاری صافی از آن می‌گذرد و باغچه‌های کوچک گل در اطراف آن قرارگرفته و موجب مزید زیبایی آن شده است.
منازل اسقف‌های بزرگ و کوچک که اعضای این هیئت روحانی‌اند و منزل خلیفه در اطراف حیاط فوق است و در جلوی آنها یک ردیف خیابان مشجر و مفروش از سنگ ترتیب داده‌اند. داخل اتاق‌ها منقش و مستور از مجالس نقاشی است و هرکدام از این مجالس نماینده شرح عذاب‌هایی است که به شهدای راه مسیحیت وارد آمد.»