مسکن در20سال گذشته

شمار نشریه : 161


گروه بازار ساختمان: مرکز آمار ایران در 3 نمودار جداگانه به ارزیابی شاخص‌هایی چون رشد اقتصادی ایران و نوسان قیمت زمین و مسکن در مناطق شهری کشور پرداخت و نرخ تورم در فروردین امسال را 31‌درصد برآورد کرد.

به گزارش پیام ساختمان ، مرکز آمار ایران در ماه‌های اخیر که بانک مرکزی سکوت آماری در پیش گرفته است، در تازه‌ترین گزارش خود وضعیت رشد اقتصادی ایران در 20سال گذشته را اعلام کرده که رشد اقتصادی کشور در سال89 از مرز 6 درصد فراتر رفته و در سال گذشته هم این شاخص، رشدی بیش از 3درصد را تجربه کرده‌است. البته این نهاد رسمی دولتی تأکید کرده است که رشد اقتصادی ایران در سال گذشته نسبت به سال پیش از آن نصف شده است.

جدول تغییرات رشد اقتصادی در 20 سال گذشته

مرکز آمار ایران خلاصه نتایج رشد اقتصادی کشور در دوره 1371 تا 1390 را اعلام کرد که بر اساس آن محصول ناخالص داخلی ( به قیمت بازار) در سال 71 به میزان 4.79، سال 72 به میزان 4.94، سال 73 معادل 2.5، 74 به میزان 1.86، سال 75 معادل 7.68، 76 به میزان منفی 0.16، سال 77 به میزان 4.3، 78 معادل 2.03، سال 79 به میزان 7.43 و در سال 80 نیز به میزان 5.48 بوده است.

این میزان در سال 81 به میزان 8.75، 82 معادل 7.92، 83 معادل 6.96، 84 به میزان 6.19، 85 معادل 7.32، 86 معادل 7.84، 87 به میزان 0.83، 88 معادل 3.16، 89 به میزان 6.38 و در سال 90 نیز به میزان 3.2 بوده است.

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران رشد اقتصادی کشور در بخش محصول ناخالص داخلی بدون نفت (به قیمت بازار) در سال 71 به میزان 5.69، 72 معادل 5.72، 73 معادل 4.28، 74 معادل 2.2، 75 به میزان 8.64، 76 معادل 0.65، 77 معادل 4.69، 78 به میزان 3.13، 79 معادل 8.22 و در سال 80 نیز به میزان 6.46 بوده است.روند رشد اقتصادی کشور در محصول ناخالص داخلی بدون نفت به قیمت بازار در سال 81 به میزان 10.13، در سال 82 معادل 7.17، در سال 83 به میزان 7.51، در سال 84 معادل 6.51، 85 معادل 7.32، 86 به میزان 7.96، 87 معادل 1.23، 88 معادل 3.87، 89 به میزان 7.12 و در سال 90 نیز به میزان 3.4 اعلام شده است.

مهر تأیید بر تورم 31 درصدی فروردین 92

مرکز آمار ایران، نرخ تورم در 12ماه منتهی به اردیبهشت‌ماه92 را 31درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه‌(ماهانه) را 38.2درصد اعلام کرد.

افزایش قیمت آپارتمان در تهران از 72 تا 91

قیمت هر متر آپارتمان در تهران از پاییز 1372 تا پاییز 1391 به طور میانگین بیش از 60 برابر شده است. این نتیجه گزارشی است که مرکز آمار ایران منتشر و اعلام کرده است؛ در پاییز سال1372 میانگین قیمت هر مترمربع زیربنای مسکونی در مناطق مختلف شهر تهران از 52 هزار تومان به 3میلیون و 282هزار تومان در پاییز سال گذشته رسیده است.

این گزارش نشان می‌دهد که قیمت هر متر زیربنای مسکونی در پاییز1384 همزمان با آغاز به‌کار دولت نخست محمود احمدی‌نژاد، 664هزار تومان بوده که در پاییز سال گذشته با رسیدن به قیمت 3میلیون و282هزار تومان به‌طور میانگین، حدود 5 برابر شده است. این در حالی است که قیمت هر متر زیربنای مسکونی در پاییز سال1376 به طور میانگین همزمان با آغاز فعالیت دولت محمد خاتمی ، 152هزار تومان بوده که در پایان پاییز1384 به 664هزار تومان رسیده که رشدی 4/4برابری را نشان می‌دهد. مرکز آمار تأیید کرده که قیمت هر متر زیربنای مسکونی در بهار1372 در دوران دولت دوم اکبر هاشمی رفسنجانی در کلانشهر تهران 52هزار تومان بوده که در پاییز1376 به رقم 157هزارتومان رسیده و رشدی 3برابری را نشان می‌دهد.نمودار زیر روند قیمت هر متر زیربنای مسکونی در فاصله پاییز 1372 تا پاییز1391 را به تصویر می‌کشد.

رشد اجاره‌بها همسو با افزایش قیمت آپارتمان

بر اساس گزارش رسمی مرکز آمار ایران متوسط قیمت 100مترمربع اجاره‌بها به اضافه 3درصد ودیعه زیربنای مسکونی در شهر تهران در پاییز1372 به طور میانگین 27هزار تومان بوده که در پاییز سال گذشته به یک میلیون و 590هزار تومان رسیده که رشدی 59برابری را نشان می‌دهد. این گزارش می‌افزاید: رشد اجاره‌بها در تهران از پاییز1376 تا پاییز1384 حدود 4.6برابر برآورد شده که این شاخص از پاییز1376 تا پاییز1391 حدود4.5برابر شده است.