هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   216   هفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

پاسخ به موارد غیرفنی پیرامون دال‌های مجوف با قالب‌های ماندگار

کد مطلب : 2367
در شماره 206 پیام ساختمان مقاله‌ای تحت عنوان آشنایی با سیستم دال مجوف بتنی با بلوک‌های مکعبی ماندگار آمده است که این مقاله بدون استناد علمی صحیح تمامی روش‌های مورد اجرای سیستم دال مجوف در داخل کشور را به نحوی زیر سؤال برده بود لذا لازم است آن نشریه محترم در جهت روشنگری و بسط آگاهی مخاطب و البته حفظ حقوق سایر فعالیت این رشته تحت عنوان دال مجوف جوابیه ذیل را در پاسخ به مقاله فوق به چاپ رسانند.
در این نوشته آمده است که دال مجوف با گوی‌های کروی و یا بیضوی شکل نسل اول سقف‌های مجوف با بلوک‌های ماندگار می‌باشند. البته این موضوع احتمالاً در کشور ما، صادق است لکن در خارج از ایران قبل از بسط تکنولوژی دال مجوف با قالب‌های گرد گوشه و منحنی‌شکل از همان اسلوب قدیمی مکعبی به‌صورت ماندگار در سقف استفاده می‌شده است چراکه شبیه‌ترین قالب به حالت دال‌های قابلمه‌ای (WAFFLE) قالب مکعبی است. قبل از تعریف خصوصیات تکنولوژی دال مجوف با گوی‌های کروی و یا بیضی‌شکل از معایب آن نام‌برده شده است که ذکرشده:« در این سیستم علاوه بر مشکلات اجرایی نظیر حمل‌ونقل ابهاماتی در طراحی وجود دارد. چراکه گوی‌های پلاستیکی در این سیستم به هم نزدیک است و ارتباط مناسبی بین دو سطح زیرین و رویه دال وجود ندارد».
لازم به ذکر است که در سیستم‌های با دال کروی به دلیل شکل قالب‌ها پس از بتن‌ریزی، زیرقالب‌های گرد به‌مراتب راحت‌تر از قالب‌های مکعبی خواهد بود.
در مورد ابهامات طراحی هم باید متذکر شد که دال‌های با گوی‌های گرد ازآنجاکه نسبت به سیستم داخل تکنولوژی جدیدی به‌حساب می‌آیند سال‌ها در دانشگاه‌های اروپا تحت آزمایش و بررسی قرارگرفته‌اند و تمامی خصوصیات فنی و مشخصات مکانیکی آنها از طریق آزمایش‌های متعدد به‌دست‌آمده است لذا طراحی آنها به‌عنوان دال دوطرفه با ضریب اصلاحی به‌دست‌آمده از آزمایش‌ها و تأییدیه‌های فنی معتبر قابل انجام است. در آن‌سو از جهت اینکه دال‌های مجوف با قالب‌های مکعبی، ازلحاظ عملکردی همانند دال‌های قدیمی می‌باشد در مدارک فنی و تأییدیه‌های موجود نیز روش طراحی این‌گونه سقف‌ها بر پایه طراحی تیرچه‌های متعامد ذکرشده و طراحی این سقف‌ها (آن‌گونه که متأسفانه در کشور رایج شده است) به‌صورت دال و مشابه فرض کردن آن با دال توپر مستلزم انجام آزمایش‌ها و تحقیقات موردنیاز و استخراج ضرایب اصلاحی طراحی می‌باشد که در وجود پارامترهای ذکرشده جای بی‌تردید است چراکه در صورت وجود چنین مدارکی و ارائه آن به مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی،‌ در نظریه فنی ارائه‌شده مستقیماً طراحی بر مبنای تیرچه‌های متعامد ذکر نمی‌شد و علت این امر عدم وجود هرگونه مدارک فنی مستقل بوده و ماهیت عملکرد این‌گونه سقف‌ها در این نظریه‌های فنی مطابق دال‌های وافل فرض شده است.
نکته دیگر اینکه میزان ارتباط دال فوقانی و دال تحتانی در دال‌های با گوی یا بیضی‌گون فقط به نقطه نزدیکی در قالب کروی محدود نمی‌شود و نواحی میان گوی‌ها مناطق پر از بتنی را تشکیل می‌دهند که ارتباط دال بالا و پایین را برقرار می‌نماید و دقیقاً نقطه تفاوت این دال‌ها با دال‌های قالب مکعبی در همین است که در دال‌های اخیر نیرو در تیرچه‌های با فواصل زیاد از هم متمرکز می‌شود لذا در این تیرهای تشکیل‌شده نیاز به آرماتور برشی و سایر تمهیدات موردنیاز تیرچه وجود دارد و در دال‌های با قالب‌های کروی و بیضی‌گون مطابق نتایج آزمایش‌های انجام‌شده در مناطق غیر از نواحی تکیه‌گاهی نیازی به آرماتور تسیع برشی وجود ندارد.
محسن شهادیفر
مدیرعامل شرکت خانه‌سازی پارس‌مان سازه