هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   216   هفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

قیمت مسکن در تیرماه هم کاهش یافت

 کد مطلب‌: 2343
بانک مرکزی گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در تیرماه سال ۱۳۹۴ را ارائه کرد‌. این گزارش برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است که توسط اداره بررسی‌ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی تهیه و منتشرشده‌است‌.
در تیرماه سال ۱۳۹۴متوسط قیمت خریدوفروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران ۶/۳۸ میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۷/۰ و ۱/۳ درصد کاهش نشان می دهد‌.
در ماه مورد گزارش‌، تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران به ۷/۱۱ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱/۲۵ و ۵/۱۶ درصد کاهش نشان می دهد‌.
در تیرماه سال ۱۳۹۴ از میان مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران‌، بیشترین متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل ۵/۷۹ میلیون ریال به منطقه ۱ و کمترین آن با ۰/۲۱ میلیون ریال به منطقه ۱۷ تعلق داشته‌است‌.
گزارش« تحولات بازار مسکن شهر تهران در تیرماه سال 1394» که برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است‌، توسط اداره بررسی‌ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی تهیه و منتشر شد‌.