هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   216   هفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

تغییر قیمتی نرخ اوراق تسهیلات مسکن

 کد مطلب‌: 2378
در جریان معاملات فرابورس ایران‌، ۶۶ میلیون ورقه بهادار به ارزش بیش ۸۵۳ میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت و اوراق تسهیلات مسکن هم در بازه ۷۰۰ تا ۷۳۰ هزار ریال خریدوفروش شد‌.
در پایان معاملات 14 مردادماه 1394‌، 66 میلیون و 830 هزار ورقه بهادار در 13 هزار و 525 نوبت خریدوفروش شد و ارزش آن به 853 میلیارد و 200 میلیون ریال رسید‌.
شاخص فرابورس (‌آیفکس‌) در حالی با رشد به رقم 09/776 واحد رسید که پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان با معامله 10 میلیون و 810 هزار برگه بیشترین حجم و سرمایه گذاری میراث فرهنگی با 32 میلیارد و 260 میلیون ریال معامله‌، بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص دادند‌.
در بازار ابزارهای نوین مالی‌، بیشترین حجم معاملات (‌صندوق های قابل معامله‌) ETF به صندوق سرمایه گذاری اعتمادآفرین پارسیان با خریدوفروش 134 هزار و 510 سهم اختصاص یافت و در بازار اوراق با درآمد ثابت نیز 200 هزار و 70 ورقه اجاره پترو ریگ در این روز مورد معامله قرار گرفت.