هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   218   هفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

تشکیل «میز زنان» در ادارات کل راه و شهرسازی

کد مطلب‌: 2628
وزیر راه و شهرسازی در نامه ای به کلیه مدیران ستادی‌، سازمانی و استانی وزارت راه و شهرسازی تشکیل حداقل یک میز زنان در دستگاه های تابعه را با هدف صیانت از حقوق زنان در این وزارت خواستار شد‌.
به گزارش پیام ساختمان به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی‌، دکتر عباس آخوندی در نامه ای به مدیران ستادی‌، سازمانی و استانی وزارت راه و شهرسازی‌، دستور تشکیل «میز زنان» در این دستگاه‌ها را با هدف زمینه سازی برای حضور بیشتر زنان در فعالیت های اجتماعی و ایجاد فرصت های برابر شغلی به عنوان شهروندان ذی حق صادر کرد‌.
بر اساس این نامه مدیران مذکور در دستورالعمل باید علاوه بر مشارکت دادن زنان در تصمیم گیری های مرتبط با وظایف وزارت راه و شهرسازی‌، بانک اطلاعاتی وضعیت حقوق زنان در این وزارت را تهیه کرده و گزارش های مربوطه را سالانه منتشر کنند.