هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   218   هفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

زلزله ورامین؛ یک پیام و صد پیامد

 کد مطلب‌: 2610
«باز هم به خیر گذشت» این تنها جمله ای است که با صراحت می توان پس از زلزله ورامین گفت‌. نه مسئولان محترم بحران می توانند به مردم آمادگی نیروهای مسئول در صورت وقوع زلزله را نوید بدهند و نه دستگاه های مرتبط با خدمات زیر بنایی می توانند ادعا کنند که اگر زلزله کمی بیشتر و شدیدتر به وقوع می پیوست‌، امور مردم مختل نمی شد‌. آری؛ خدا را شکر که زلزله کمی شدید‌تر نبود و مردم ما همچنان به زندگی‌شان ادامه می دهند‌. البته هیچ تضمینی برای پایداری این وضعیت وجود ندارد چرا که همه می دانند تا 95 درصد مساحت کشور روی گسل قرار دارد‌. امروز یک نقطه به نام ورامین تکانه های کوچکی می خورد و فردا نقاط دیگر کشور و ناگهان فاجعه انسانی رخ می نماید؛ به هر حال قرار نیست طبیعت با زندگی ما هماهنگ باشد‌. این ماییم که باید خودمان را با طبیعت هماهنگ کنیم‌.
امروز خوشبختانه خسارتی متوجه هیچکدام از هموطنان ما نشد اما وقت آن رسیده که با خود بگوییم«چند کوشی که به فرمان تو باشد ایام ؟» تا کی باید امیدوار باشیم زمین باب میل ما باشد‌؟ پس از زلزله های بزرگ و ویرانگر چه اقداماتی انجام داده ایم‌؟ تصور کنید همین زلزله با شدت بیشتری به وقوع می پیوست‌، چقدر شرایط کمک رسانی به کسانی که احتمالا زنده می ماندند‌، وجود داشت‌؟ راستی چند کیلومتر آنطرف‌تر ورامین‌، مرکز کشور است که هر لحظه بیم وقوع زلزله در آن وجود دارد‌. خدای ناکرده اگر زلزله ای به بزرگای 6 در تهران به وقوع بپیوندد‌، چه میزان از ساختمان‌ها تاب می آورند‌؟ خطوط انتقال آب و گازی در چه وضعیتی قرار می گیرند‌؟.
سوال اینجاست که چرا تا این اندازه شاهد هرج و مرج در ساختمان سازی هستیم‌؟ قابل قبول نیست که این همه زلزله در کشور اتفاق بیفتد و شاهد مرگ هموطنان باشیم اما روی یک موضوع و اصل اساسی به نام «خوب ساختن» تا این اندازه تضارب آراء وجود اشته باشد‌؟ کسی خود را ملزم به ساخت و ساز اصولی نمی داند و شاید وضعیت موجود برای برخی که دنبال سودجویی های غیر منطقی هستند‌، بهترین شرایط باشد‌. پس از زلزله هایی که ده‌ها هزار نفر را به کام مرگ کشید چه کسانی بازخواست شدند‌؟ بسیاری از کشور‌ها هم که به هیچ وجه شرایطی مشابه اقلیم زلزله خیز ما را ندارند‌، تا این اندازه نسبت به رعایت مقررات ساخت و ساز‌ها بی تفاوت نیستند‌. چرا‌؟ چون کار‌ها بر طبق قانون و نظارت مسئولانه پیش می رود‌. کیست که مشکل امروز ساخت و ساز های ما را نداند اما به قول شاعر سایه‌ها «یكی ز شب گرفتگان چراغ بر نمی كند»