هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   217   هفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

زمین خواری های میلیاردی در «گردنه حیران»

 کد مطلب‌: 2538
عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی از زمین خواری و ساخت وساز غیرمجاز میلیاردی در «گردنه حیران» و تشکیل پرونده در ستاد مبارزه با مفاسد خبر داد‌. عزت ا... یوسفیان ملا با اعلام این خبر گفت‌: برخی از مقامات محلی نسبت به این زمین خواری‌ها و تصرف اراضی ملی انتقاد داشته و طی نامه ای به مقامات ارشد کشور نسبت به این موضوع اعتراض کردند‌. وی افزود‌: تیمی برای بررسی وضعیت پرونده «گردنه حیران» به این منطقه رفته بودند که این گزارش به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ارائه شده‌است‌. نماینده مردم آمل اضافه کرد‌: قرار است در نشست بعدی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گزارش مذکور قرائت و پیرامون پرونده تصمیم گیری شود‌. عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با ابراز تأسف نسبت به ادامه یافتن برخی زمین خواری‌ها در کشور گفت‌: در پرونده پیش روی ستاد‌، نام برخی از نمایندگان قبلی و همچنین مقامات ارشد دولتی دیده می شود که این جای تأسف دارد؛ در زمین خواری گردنه حیران در ابتدا اراضی ملی تصرف شده و سپس ساخت وسازهای میلیاردی در آن انجام شده‌است‌. یوسفیان ملا با ابراز تأسف نسبت به اینکه برخی مقامات مناطق خوش آب وهوای کشور را شناسایی کرده و برای تصرف آنها اقدام می کنند‌، اظهار داشت‌: در دوره هایی نگاه‌ها به سمت کلاردشت بود اما امروز گویا همه به سمت گردنه حیران می روند‌.