هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   217   هفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

تاثیر رونق ساختمان بر ثبات نرخ تورم

 کد مطلب‌: 2536
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی رونق صنعت ساختمان را در ثابت نگه داشتن نرخ تورم مؤثر دانست‌.
سیدمهدی هاشمی گفت‌: مسکن موضوعی محوری و اصلی در مباحث اقتصادی کشور است که بخش مهمی از زندگی مردم را در برمی گیرد‌. به همین خاطر نیز وزارت راه و شهرسازی می‌تواند با عنایتی که به رونق این صنعت می کند ایفاگر نقش ارزنده ای در این راستا باشد‌.
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به تزریق پول در جامعه افزود‌: اگر قرار است در جامعه پولی تزریق شود تا تحرکی را در بخش اقتصادی ایجاد کند بهتر است این پول در بخش تولید و نه سوداگری باشد‌. اگرچه همواره فرض بر این بوده‌است که تزریق پول در جامعه موجب ایجاد تورم است‌.
هاشمی گفت‌: تولید مسکن باعث می شود به تقاضاهای موجود در بازار پاسخ داده شود و از افزایش بی رویه قیمت مسکن پیشگیری کند و علاوه بر اشتغال زایی و تأمین تقاضا‌ها‌، تولید سرمایه ملی به نحو مطلوب صورت خواهد گرفت‌.
وی ادامه داد‌: استفاده از تکنولوژی های جدید در این علم و صنعت و بومی سازی تکنولوژی‌های متنوع در جهان با معماری و شهرسازی اسلامی و ایرانی علاوه بر تأمین تقاضاهای متنوع در سطح کل کشور کاهش مصرف سوخت‌، افزایش مقاومت و طول عمر ساختمان و کاهش آلاینده های محیط زیست را به دنبال خواهد داشت و سرعت اجرای ساختمان را افزایش و هزینه های اجرایی آن را تا حدودی کاهش خواهد داد و نگهداری ساختمان جهت بهره برداری آسان‌تر خواهد شد‌.