هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   218   هفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

بودجه عمرانی ۲/۲ برابر شد

کد مطلب: 2630
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با بیان اینکه «علی رغم تحریم سال به سال امکاناتمان بهتر می شود» گفت‌: منابعی که برای طرح های عمرانی و اقتصادی نسبت به سال گذشته اختصاص یافته‌است بیش از ۲/۲ برابر افزایش اعتبار داشته ایم‌.
محمدباقر نوبخت که در اختتامیه ششمین اجلاس مجمع جهانی اهل بیت (‌ع‌) در سالن اجلاس سران سخن می گفت ضمن بیان مطلب فوق اضافه کرد‌: ظرف 2 سال گذشته رئیس جمهور توانست اقتصاد را به گونه ای هدایت کند که تورم را کاهش دهد و رشد منفی اقتصاد را به رشد مثبت تبدیل کند و خوشبختانه امروز با وجود همه تحریم‌ها در وضعیتی هستیم که سال به سال امکاناتمان بهتر می شود و اکنون خود را برای دوره 5 ساله تا سال 1399 آماده می کنیم‌. وی افزود‌: در دو سال گذشته توانستیم حداقل 30 واحد درصد نرخ تورم را که ناشی از تحریم‌ها بود کاهش دهیم و رشد منفی اقتصادی را به رشد مثبت تبدیل کنیم‌.
نوبخت با بیان اینکه «سال به سال امکاناتمان بهتر می شود» گفت‌: در منابعی که برای طرح های عمرانی و اقتصادی نسبت به سال گذشته اختصاص یافته‌است بیش از 2/2 دهم افزایش اعتبار داشته ایم.