هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   218   هفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

بخش مسکن ر‌ها شده‌است‌؟

کد مطلب‌: 2600
رئیس انجمن انبوه‌سازان در آخرین نشست خبری خود‌، به روال دفعات قبل شدیدترین انتقاد‌ها را از «دولتی ها» کرد و وزارت راه و شهرسازی را به «ر‌ها کردن بخش مسکن» متهم نمود‌. در ادامه نگاهی داریم به دو انتقاد عمده مطرح شده توسط انبوه‌سازان و میزان انطباق آنها با واقعیات جامعه‌.
تسهیلات 120 میلیونی‌!
انبوه‌سازان همانند همه سال های گذشته معتقدند اگر نظام بانکی می خواهد تسهیلاتی بدهد باید آن را به بخش ساخت وساز پرداخت کند‌، چراکه به گفته رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان کشور‌، بانک مرکزی وام را به بخش خرید سوق داده که موجب دامن زده به دلالی مسکن است‌.
جمشید برزگر از پیشنهاد این کانون به بانک مرکزی برای افزایش وام ساخت در تهران به ۱۲۰ میلیون تن خبر داده و اعلام کرده که در صورت موافقت با این پیشنهادات‌، علاوه بر رونق ساخت وساز شاهد متعادل شدن قیمت‌ها نیز خواهیم بود‌.
رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان با بیان اینکه در سه سال اخیر هیچ پروژه جدیدی توسط انبوه‌سازان در کشور به دلیل مشکلات عدیده شروع نشده‌است‌، با اشاره به شعار دولتی‌ها در مهار تورم‌، اظهار کرد‌: 70 درصد فعالیت انبوه‌سازان کاهش پیداکرده و فکر نمی کنم کسی جرات داشته باشد که پروژه جدیدی را شروع کند و پروژه های موجود متعلق به گذشته‌است‌.
این سخنان طی دو سال گذشته و در حالی مطرح شده که تقریبا همه می دانند دولت با مشکلات مالی بسیاری درگیر است و توان (‌و همچنین تمایل‌) صرف هزینه در این بخش به شکل مستقیم را ندارد‌.
در این خصوص حتی خود انبوه‌سازان هم به خوبی می دانند که اگر هیچ پروژه انبوه‌سازی جدیدی شروع نشده به خاطر این است که اصلا قرار نبوده که شروع شود‌. وزارت راه و شهرسازی هم به صراحت برنامه‌ها و طرح های خود را اعم از تسهیلات و مسکن اجتماعی را در قالب «نظام خانه دار شدن» تشریح کرده‌است‌.
این دولتی های ناباور‌!
جمشید برزگر در آخرین نشست خبری خود با تأکید بر اینکه یکی از مشکلات ما آقای سیف رئیس کل بانک مرکزی است‌، تصریح کرده‌: وی به جز خودش به کسی اعتقاد و اعتماد ندارد و تا زمانی که به بخش تخصصی باور نداریم مشکلات همچنان باقی می ماند‌.
وی معتقد است‌: آقای سیف به بدنه کارشناسی بخش مسکن باور ندارد‌، متأسفانه وی وام را به بخش خرید سوق داده و این دلالی است‌. آقای رئیس کل می گوید ریالی تسهیلات قابل تقسیط با سود 14 درصدی به بخش تولید نمی دهم‌.