هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   216   هفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

سایه بازگشت ایران قیمت نفت را کاهش داد

 کد مطلب‌: 2372
بهای نفت در روزهای اخیر و پس ازآنکه ایران به طور ضمنی اعلام کرد تولید نفت خود را به محض لغو تحریم‌ها افزایش خواهد داد‌، به طور ناگهانی به پایین ترین سطح شش ماه گذشته سقوط کرده‌است‌.
کاهش چهاردرصدی اخیر قیمت نفت برنت و سقوط آن به مرز بشکه ای 49 دلار (‌پایین ترین قیمت از 30 ژانویه‌) پس ازآن رخ داد که ایران اعلام کرد‌: قادر است تولید نفت خود را ظرف یک هفته پس از لغو تحریم‌ها 500 هزار بشکه در روز افزایش دهد‌.
بیژن زنگنه وزیر نفت گفت‌: عرضه نفت کشورمان می تواند افزایش بیشتری پیدا کند و ظرف یک ماه پس از تحریم‌ها یک میلیون بشکه در روز افزایش یابد‌.
وی گفت‌: تحریم های بین المللی علیه صنعت نفت ایران تا اواخر نوامبر برداشته خواهند شد‌.
با توجه به اینکه اوپک هیچ نشانه ای مبنی بر کاهش تولید خود بروز نداده‌است سخنان وزیر نفت ایران باعث نگرانی درباره اشباع بیشتر و قریب الوقوع بازار نفت شد‌.
به رغم اینکه قیمت نفت طی یک سال گذشته از متوسط 110 دلار ظرف سه ماه و تا پایان ژوئن سال گذشته به نصف رسیده‌است‌، انتظار می رود آمارهای اوپک که قرار است به زودی منتشر شوند نشان دهنده تولید بی سابقه نفت این سازمان در ماه ژوئیه باشد‌.