۳۱ استاندار مأمور جذب سرمایه گذاری خارجی

شمار نشریه : 216

 کد مطلب‌: 2393
رئیس کل سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران و معاون وزیر اقتصاد از ارسال نامه به ۳۱استاندار برای تلاش در جذب سرمایه گذاری خارجی در استان‌ها خبر داد‌.
محمد خزائی گفت‌: تنظیم روابط اقتصادی کشور ما با کشورهایی که هم اکنون مراجعه می کنند نه بر اساس مراجعات بلکه بر اساس اولویت های اقتصادی کشورمان خواهد بود‌.
وی افزود‌: قانون سرمایه گذاری ایران یکی از مترقی‌ترین قوانین سرمایه گذاری دنیاست و لذا خود قانون خیلی نیازمند تغییر نیست اما بخشی از آیین نامه های آن باید متناسب با شرایط جدید تغییر کند و امیدواریم در چند ماه آینده بتوانیم این کار را انجام دهیم‌. رئیس کل سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران افزود‌: در این کار محدودیتی برای سرمایه گذاری خارجی وجود ندارد و این سرمایه گذاری در قبال ریسک های تجاری تضمین می شود‌.
وی همچنین گفت‌: ظرفیت های قوی و توان سیاسی ایران در منطقه به صورتی است که همه را جذب و زمینه را برای رفع برخی شبهات در خصوص سرمایه گذاری در کشور ایجاد می کند‌.
خزائی بیان داشت‌: نامه ای به همه استانداران کشور داده شده تا تلاش کنند نقشه راه تأمین منابع مالی و سرمایه گذاری خارجی در استان‌ها را فراهم کنند‌. در این نامه از استانداران خواسته‌ام بخش های مهم سرمایه گذاری استان خود را شناسایی کنند تا بتوانیم سطح نیازهای کشور را بسنجیم‌.
وی گفت‌: وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز تصمیم دارد همین روال را برای وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها در سطح ملی انجام دهد که امیدواریم بر این اساس نقشه دقیقی از سطح نیازمندی های کشور تنظیم شود‌.