تمایل به سرمایه گذاری در ایران زیاد است

شمار نشریه : 216

 کد مطلب‌: 2392
وزیر تعاون‌، کار و رفاه اجتماعی گفت‌: رفع تحریم‌ها سبب افزایش واردات کالاهای خارجی نمی شود و به این معنی نیست که کالای خارجی وارد کشور شود‌، بلکه در اصل سرمایه گذاری خـــارجی می تواند افزایش پیدا کند‌.
علی ربیعی افزود‌: تمایل به سرمایه گذاری در ایران به دلیــــــل ظرفیت های مختلف زیاد است‌. وی تأکید کرد‌: کالاهای خارجی ساخته شده وارد کشور نمی شوند و رفع تحریم‌ها به توسعه صادرات کمک کرده و آن را افزایش می دهد‌، به عنوان نمونه صادرات فرش ایرانی تحریم بود و رفع تحریم در صادرات صنایع دستی نیز مؤثر است‌. ربیعی افزود‌: رفع تحریم در نقل و انتقالات پولی و بانکی نیز مؤثر است و مشکلات این بخش را رفع می کند‌. وی تصریح کرد‌: رفع تحریم‌ها سبب اتصال بخش های تولیدی ما به بخش های بین المللی می شود و همچنین سبب می شود مشکلات بخش هایی مانند هواپیمایی آسمان که زیر نظر ماست و در زمان تحریم حتی موتور هواپیما نیز تعمیر نمی شد برطرف شود‌.