هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   216   هفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

جزئیات هفتمین دوره انتخابات نظام مهندسی ساختمان

کد مطلب: 2358

جزئيات برگزاري هفتمين دوره انتخابات هيئت مديره نظام مهندسي ساختمان با اعلام رشد 6/2درصدي متقاضيان توسط رئيس دستگاه نظارت بر انتخابات هيئت مديره سازمان هاي نظام مهندسي ساختمان تشريح شد.

منوچهر شيباني اصل، رئيس دستگاه نظارت بر انتخابات هيئت مديره سازمان هاي نظام مهندسي ساختمان در تشريح جزييات برگزاري انتخابات پيش رو، با اعلام رشد 6/2درصدي داوطلبان شرکتکننده در انتخابات گفت: در دوره ششم مجموعا 2373 نفر در انتخابات نظام مهندسي استانها شرکت کردند که اين تعداد در اين دوره به 2521 نفر به تفکيک 2424 نفر مرد و 97 نفر زن رسيد که نسبت به دوره ششم در تعداد کل شرکت کنندگان با رشد 6/2درصدي مواجه شدهاست.

بنابراين گزارش، 96درصد از شرکت کنندگان مرد و 4درصد زن بودهاند. همچنين، اين گزارش حاکي است؛ از تعداد کل 2521 نفر داوطلب شرکتکننده در اين دوره از انتخابات نظام مهندسي ساختمان استانها، 2424 نفر مرد و 97 نفر زن هستند که به تفکيک در هفت رشته و دو برابر ظرفيت اصلي به رقابت با هم مي پردازند. بر اين اساس، 1341 نفر در رشته عمران، 137 نفر در رشته نقشه برداري، 45 نفر در رشته ترافيک، 271 نفر در رشته مکانيک، 250 نفر در رشته برق، 381 نفر در رشته معماري و 96 نفر در رشته شهرسازي حضور دارند.

اين گزارش مي افزايد: بيشترين کانديداها در اين دوره از انتخابات به ترتيب مربوط به استان تهران با 347 نفر، استان آذربايجان شرقي با 170 نفر، خراسان رضوي با 162 نفر، استان البرز با 125 نفر و خوزستان با 109 نفر است و کمترين کانديداها نيز مربوط به استانهاي چهارمحال و بختياري با 30 نفر، ايلام با 34 نفر، هرمزگان با 46 نفر و همدان با 49 نفر است.

بنابراين گزارش تعداد داوطلبان در دوره قبل 2373 نفر بودهاست كه اين تعداد داراي رشد 2/6درصدي در انتخابات جاري است. همچنين در اين دوره از انتخابات از مجموع داوطلبان شرکتکننده، 2424 نفر مرد و 97 نفر زن شرکت کردهاند که درمجموع 96درصد متقاضيان مرد هستند و مابقي شرکت کنندگان نيز خانم هستند.

به گفته شيباني اصل، تعداد شرکت کنندگان در اين دوره از انتخابات در 7 استان ايلام، اصفهان، زنجان، سيستان و بلوچستان، کرمانشاه، گيلان و همدان نسبت به سال گذشته کاهش داشته و در بقيه استان هاي کشور تعداد شرکت کنندگان با افزايش همراه بودهاست. همچنين رشته عمران با 1341 نفر بيشترين و ترافيک با 45 نفر کمترين تعداد ثبت نام شدگان را در کل کشور به خود اختصاص دادند.

شايان ذکر است طبق برنامه زمان بندي شده در حال حاضر هيئت اجرايي استانها وضعيت داوطلبان را از مراجع ذي ربط استعلام کرده و طبق ماده 66 آيين نامه مي بايست حداكثر تا تاريخ 6/6/1394نسبت به تعيين صلاحيت داوطلبان عضويت در هيئت مديره اقدام نموده و نتايج را به دستگاه نظارت و متقاضي اعلام کنند.