هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   161   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

بازار مسکن جهش قیمت نخواهد داشت

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس در واکنش به اظهارات برخی فعالان بازار مسکن مبنی برکاهش قیمت مسکن، گفت: کاهش قیمت مسکن در شرایط کنونی امری طبیعی به نظر می‌رسد، چراکه نرخ مسکن در پنج سال گذشته با تورم سنگینی مواجه بود، اما این بازار در سال جاری با افزایش قیمت روبه رو نخواهد شد. مهرداد بائوج لاهوتی با اشاره به غیرسیاسی بودن کاهش نرخ مسکن، گفت: هرچند برخی اذعان دارند که نتایج انتخابات ریاست جمهوری می‌تواند بر بازار مسکن تأثیرگذار بوده و قیمت‌ها را در این بخش کاهش دهد، اما به نظر بسیاری از کارشناسان مسکن، سال ۹۲، سال اصلاح نرخ مسکن و اجاره‌بها در کشور بوده و هیچ رابطه‌ای میان انتخابات و بازار مسکن وجود ندارد. نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی، افزود: در شرایط کنونی بسیاری از فروشندگان مسکن با تسلیم شدن در مقابل جو فعلی این بازار قیمت ملک خود را کاهش داده‌اند، زیرا این امر در بازار مسکن پذیرفته شده که افزایش قیمت مسکن حبابی است. وی تصریح کرد: دولت آینده با مدیریت و تدبیر در بازار مسکن می‌تواند قیمت‌ها را تعدیل کرده و جو آرام و مثبتی را برای این بازار به وجود آورد. سخنگوی کمیسیون عمران مجلس، خاطرنشان کرد: کاهش قیمت مسکن در شرایط کنونی امری طبیعی به نظر می‌رسد، چرا که نرخ مسکن در پنج سال گذشته با تورم سنگینی مواجه بود، اما این بازار در سال جاری با افزایش قیمت روبه رو نخواهد شد.