نظام مهندسی بخشنامه را مصادره خواهد کرد

شمار نشریه : 215

 کد مطلب‌: 2190
رئیس شورای مرکزی سازمان نظام کاردانی ساختمان کشور گفت‌: بخشی از دلایل عدم به کارگیری کاردان‌ها مربوط به این تفکر غلط در بین مهندسان است که حق الزحمه مهندس ناظر به جیب کاردان می رود‌. برخی هم عنوان می کنند که حضور کاردان‌ها ممکن است موجب افزایش هزینه های ساخت شود‌، درحالی که این استدلال از اساس غلط است‌. گاهی اوقات نوسانات قیمت ساختمان آن قدر شدید است که حق الزحمه کاردان هیچ نقشی در افزایش هزینه‌ها ندارد‌. جلوگیری از افزایش هزینه های ساخت وساز در جایی دیگر باید کنترل شود که متأسفانه انجام نمی شود‌.
مهدی مؤذن در حاشیه اجلاس هیئت عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان در گفتگو با خبرنگار پیام ساختمان اظهار داشت‌: هنوز هم مسئولان رده بالای جامعه حاضر نیستند اعتراف کنند که باید این تعامل وجود داشته باشد‌. امروز هجدهمین اجلاس برگزار شد اما در هیچ کدام از سخنرانی‌ها نامی از کاردان‌ها برده نشد درحالی که از بسیاری از سازمان‌ها مانند شهرداری نام برده شد و تا زمانی که مسئولان ما از گفتن کلمه کاردان ابا دارند‌، به وضعیت موجود دامن می زند‌. البته همه به اتفاق از ضرورت حضور کاردان‌ها می گویند اما در عمل و همایش های این چنینی با مهندسان تعارف دارند‌.
وی افزود‌: ما در اجلاس های پیشین هم شاهد تصمیمات مختلفی بوده ایم‌. خروجی آنها جز تشریفات و سخنانی که روی کاغذ ماند‌، چه بوده‌است‌؟ کدام کمیته مسئول پیگیری تصمیمات اجلاس‌هاست‌؟.
رئیس شورای مرکزی سازمان نظام کاردانی ساختمان خاطرنشان کرد‌: چرا در اجلاس های این چنینی 10 دقیقه به ما وقت نمی دهند تا حرفمان را بیان کنیم‌. مگر عمر خدمت مسئولانی که می گویند باید از کاردان‌ها در ساخت وساز استفاده شود‌، چقدر است‌؟ چه زمانی باید برای اشتغال کاردان‌ها دست به کار شوند‌؟.
وی با بیان اینکه مروج اخلاق در درجه اول خود مسئولان رده بالا هستند‌، گفت‌: سازمان های نظام کاردانی استان‌ها بضاعت مالی لازم را ندارند‌. بنده دو بار نامه نگاری کردم که همچون 12 سال گذشته که با همت مسئولان‌، اعضای شورای مرکزی سازمان نظام کاردانی و روسای استان‌ها در اجلاس‌ها حضور داشته‌اند‌، امسال هم هرکدام از سازمان های نظام کاردانی مهمان سازمان نظام مهندسی استان خود‌شان باشند اما متأسفانه موافقت نشد تا از مجموعه عظیم کاردان‌ها بنده به عنوان مهمان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران و دو نفر دیگر از همکاران در اجلاس حضور داشته باشیم‌. علاوه بر این هرساله کمیته ای تحت عنوان امور کاردان های فنی در اجلاس تشکیل می شد که امسال خبری از آن نیست‌.
مؤذن در مورد مجریان ذی صلاح گفت‌: همواره ما را از ورود به حوزه نظارت ممانعت کردند و گفتند تجربه نشان داده که کاردان‌ها باید در زمینه اجرا فعالیت کنند‌. متأسفانه این موضوع هم کماکان به سازمان های نظام مهندسی ابلاغ شد‌. باز چه اتفاقی افتاد‌؟ امروز هم سازمان نظام مهندسی این بخشنامه را به نام خود مصادره خواهد کرد‌.
وی در پایان گفت‌: جناب آقای مهندس ترکان برای وزیر علوم نامه نوشتند که چرا تا این اندازه مهندس زیاد داریم و در عوض کاردان کم داریم‌؟ کاردان فنی بیشتری تربیت کنید‌. من به آقای ترکان عرض کردم که بیایید «کاردان های موجود را دریابید تا آنها را هم از دست ندهید».