بودجه مصوب نظام مهندسی برنامه محور باشد

شمار نشریه : 215

 کد مطلب: 2143
عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران گفت‌: اجلاس سازمان نظام مهندسی فرصتی است که استان‌ها با دستاورد همدیگر آشنا شوند؛ ضمن اینکه می توان چالش‌ها را شناسایی و برطرف کرد‌.
حیدر جهانبخش در حاشیه اجلاس هیئت عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان که به میزبانی اردبیل برگزار شد‌، به پیام ساختمان گفت‌: در صورت برنامه ریزی درست و منطبق بر شرایط جامعه خروجی‌ها و بیانیه های این اجلاس می تواند آینده شورای مرکزی و سازمان های نظام مهندسی را تعیین کند‌. البته بنده معتقدم حرف هایی که در اجلاس مطرح می شود‌، بعضا کارشناسی نیست و شاید به نوعی سنگ بزرگ برداشتن است‌.
وی افزود‌: اشتباهی که در اجلاس های ما رخ می دهد این است که برنامه وبودجه را جدا از هم تصویب می کنیم‌. درحالی که بودجه ما باید بر اساس برنامه‌ها تصویب شود‌. بنابراین نه برنامه ما و نه بودجه ما عملیاتی نمی شود‌. وقتی ما در مورد انرژی عنوان می کنیم که مقررات ملی کمتر از 15 درصد در صرفه جویی انرژی موفق بوده‌است‌، باید برنامه ریزی‌ها در جهت ارتقای این موضوع به کار گرفته شود اما عملا این اتفاق نمی افتد‌. ما اگر یک کار مثبت را به سرانجام برسانیم بهتر است تا 100 برنامه ناقص را به صورت شعاری پیش ببریم‌.
وی افزود‌: ما باید سه هدف کلان را پیش ببریم‌. هدف اول ارتقای کیفیت ساختمان‌، هدف دوم استانداردسازی امور ساختمان و هدف سوم تخصصی شدن صنعت ساختمان‌. اگر این سه هدف را پیش ببریم در سایر موضوعات می توان به نقطه نظر مشترک رسید‌. متأسفانه مسائل حاشیه ای غیرتخصصی بیشتر امور را احاطه کرده و به عبارتی حاشیه بر متن غلبه کرده‌است‌.
عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان خاطرنشان کرد‌: تمام سخنرانان اجلاس انتقاد می کردند که چرا مهندس کار صوری انجام می دهد؛ این اظهارنظر‌ها بدان معناست که ما هنوز راهی برای جلوگیری از امضاء فروشی و نظارت صوری پیدا نکرده ایم‌.
وی در ادامه به انتقاد از تعداد حاضران در اجلاس پرداخت و اظهار داشت‌: متأسفانه تعداد کمی از حاضران در اردبیل در جلسه تصویب نظام نامه‌ها شرکت کردند‌. شاید به این دلیل که سال آخر دوره هیئت مدیره بود‌، تصور استان‌ها این باشد که چون نحوه مشارکت‌شان در تحقق اجلاس اندک و ضعیف است نیازی به حضور در رای گیری‌ها و تصویب ترازنامه‌ها نیست‌. به نظر من می توان بخشی از تحقق اهداف را به استان‌ها واگذار نمود و باید به طورجدی در استان‌ها این برنامه‌ها را اجرا کرد‌.