واکنش سازمان نظام مهندسی به انتخاب مهندس ناظر

شمار نشریه : 215

 کد خبر‌: 2215
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با بیان اینکه انتخاب مهندس ناظر از سوی این سازمان مطابق با قانون است‌، گفت‌: برای تغییر در این رویه باید قانون هم تغییر کند‌.
سعید غفرانی در خصوص انتخاب مهندس ناظر از سوی کارفرما‌، اظهار داشت‌: بر اساس قانون نظام مهندسی ساختمان‌، انتخاب مهندسان ناظر بر عهده این سازمان است و درواقع مهندسان به صورت رندوم برای پروژه‌ها انتخاب می شوند اما کارفرما باید هزینه های نظارت بر پروژه را به مهندسان ناظر بپردازد‌.
وی با اشاره به اینکه هنوز جزئیاتی از این طرح اعلام نشده‌است‌، گفت‌: انتخاب مهندس ناظر از سوی سازمان نظام مهندسی یک قانون است و برای تغییر آن نیاز است تا قانون هم تغییر کند؛ بنابراین به نظر نمی رسد که فعلا این اتفاق رخ دهد‌.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان با بیان اینکه نظر وزیر این است که پروژه های عمرانی که در سازمان مدیریت و برنامه ریزی انجام می شود باید رقابتی شود‌، افزود‌: وزیر معتقد است که در شرایط رقابتی‌، نظارت بیشتری بر پروژه‌ها انجام می گیرد اما باز هم نمی توان در این خصوص نظر قاطعی داد زیرا وزیر جزئیاتی از این طرح ارائه نداده‌است‌.
غفرانی در پاسخ به این پرسش که به نظر می رسد این نظریه برای تمام پروژه های عمرانی باشد‌، ادامه داد‌: درهرصورت قانون چنین اجازه ای را نمی دهد و سازمان نظام مهندسی باید مهندس ناظر را انتخاب کند و تا زمان تغییر قانون چنین موضوعی اجرایی نیست‌.