هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   215   هفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

مبحث 22 مقررات ملی در دست فراموشی‌!

 ‌ کد مطلب: 2191
الهام صمدزاده
گروه نظام مهندسی‌: علی رغم اینکه نگاه مردم کشور ما به مسکن‌، نگاهی سرمایه گذارانه و پس اندازمحور است ولی به علت عمر پایین ساختمان ها؛ متأسفانه این گونه سرمایه گذاری‌ها در زمان کوتاهی به هدر می رود‌. لابد برای حل این مشکل بوده که وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی امور ساخت وساز در کشور‌، اقدام به تدوین مبحث 22 مقررات ملی ساختمان نمود و در آن به نگهداری و مراقبت از ساختمان پرداخت؛ موضوعی که در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مغفول واقع شده بود‌.
وزارتخانه مذکور در همین راستا شهر شیراز را نیز محل دبیرخانه دائمی مقررات ملی ساختمان برای مبحث 22 مقررات ملی ساختمان قرار داد و ششمین همایش ملی مقررات ملی ساختمان را نیز با موضوع حفظ و نگهداری ساختمان در روزهای ششم و هفتم اسفندماه سال گذشته در آن شهر برگزار کرد‌. «نگهداری و صنعت ساختمان‌، نگهداری و فرهنگ بهره برداری‌، نگهداری و رویکردهای بهینه سازی ساختمان‌، نگهداری و مراقبت از ساختمان از منظر حقوقی؛ اثر طراحی‌، معماری و شهرسازی بر مقوله نگهداری و مراقبت ساختمان‌ها‌، آسیب شناسی مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان‌، مباحث عمومی و... ازجمله محورهای این همایش بود‌.
با همه اینها همچنان به نظر می رسد مبحث 22 مقررات ملی ساختمان‌، به لحاظ کلی نگری و عدم توجه کافی به شاخص های موردنظر‌، به وادی فراموشی سپرده شده‌است‌، تا جایی که متأسفانه برخی از اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان‌ها از موضوع این مبحث اطلاع چندانی ندارند و برخی از مدیران نیز اجرای آن را بسیار دشوار می دانند‌. لذا به منظور واکاوی بیشتر این موضوع پای صحبت های دو تن از اعضای سازمان نظام مهندسی‌، آقایان عبدالجلال ایری‌، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان و مرادعلی واهبی‌، نائب رئیس اول سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان نشستیم‌:
کلان نگری‌، مانع قابلیت اجرا
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان گفت‌: متأسفانه مبحث 22 مقررات ملی ساختمان که دو سال پیش تدوین و تهیه شده‌، به دلیل کلان نگری قابلیت اجرایی چندانی ندارد‌.
عبدالجلال ایری با بیان این موضوع اذعان داشت‌: ساختاری که قانونگذار برای این مبحث پیش بینی کرده بسیار کلی است و به هیچ موردی به صورت خاص اشاره نشده‌است که همین امر بحث نگهداری و مراقبت از ساختمان‌ها را به وادی فراموشی سپرده‌است‌.
وی تصریح کرد‌: باید توجه داشت که مقوله نگهداری و مراقبت از پروژه های ساختمانی همان حلقه مفقودشده ساخت وساز است که با اجرای آن می توانیم عمر مفید ساختمان‌ها را افزایش داده و هم چنین موجب جلوگیری هدر رفت سرمایه‌ها در درازمدت شویم‌.
ایری مهم ترین معایب مبحث 22 مقررات ملی ساختمان را این گونه برشمرد‌: عدم شفاف سازی بحث هزینه‌ای در خصوص نگهداری و مراقبت از ساختمان‌، عدم تعیین اینکه مهندسان با چه پایه و چه تخصصی به این حوزه ورود پیدا کنند و در پایان نیز متولی این امر به صراحت مشخص نشده‌است‌.
وی در ادامه افزود‌: استفاده از مهندسان مکانیک در بحث نگهداری و مراقبت از ساختمان‌ها یکی از مواردی است که انتظار می رود در روند تکمیل مبحث 22 مقررات ملی ساختمان لحاظ شود‌.
این مقام مسئول سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان با اشاره به بحث تعرفه های خدمات مهندسی اظهار داشت‌: شاید یکی از موانع عدم اجرای مبحث 22 مقررات ملی ساختمان‌، بحث تعرفه های مهندسان است زیرا در حال حاضر با اخذ تعرفه های خدمات مهندسی نیز مشکل داریم‌.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان در پاسخ به این سؤال که آیا سازمان متبوعش در اجرای مبحث 22 مقررات ملی ساختمان تا به امروز اقدامی انجام داده‌است‌، گفت‌: متأسفانه تا به امروز این سازمان در بحث نگهداری و مراقبت از ساختمان ورود نکرده‌است و شاید در برنامه سند چشم انداز دوساله آینده این سازمان در این مورد اقدامات کارشناسی و برنامه ریزی هایی صورت پذیرد‌.
ایری خاطرنشان کرد‌: اجرای کامل مبحث 22 مقررات ملی ساختمان نیاز به تدوین آیین نامه تکمیلی است چراکه در حال حاضر سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها تنها در حوزه طراحی‌، نظارت و اجرا ورود پیداکرده‌اند و برای نگهداری و مراقبت از این سازه‌ها نیاز به یک پشتوانه قوی و قابل اجرا حس می شود‌.
حدود وظایف مهندسان مشخص نیست
نائب رئیس اول سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان با اشاره به مقوله نگهداری و مراقبت از ساختمان‌ها گفت‌: متأسفانه در حال حاضر پس از ساخت و اتمام‌، پروژه به حال خود ر‌ها می شود و هیچ شخص‌، یا ارگان و یا سازمانی متولی نگهداری و مراقبت از ساختمان نیست که همین امر موجب اتلاف سرمایه هنگفت در درازمدت خواهد شد‌.
مرادعلی واهبی ادامه داد‌: در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به بحث نگهداری و مراقبت از ساختمان‌ها اشاره‌ای نشده که امید می رود در آینده نه چندان دور این مورد نیز درروند اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان نیز موردتوجه قرار بگیرد‌.
واهبی در خصوص قابلیت اجرایی بودن مبحث 22 مقررات ملی ساختمان گفت‌: در حال حاضر این مبحث قابلیت اجرایی به طور کامل ندارد چراکه در آن موارد لازم به صورت خاص پیش بینی نشده و اجرای این مبحث اقدامات کارشناسی بیشتری را طلب می نماید‌.
وی در ادامه بیان کرد‌: برای نگهداری و مراقبت از ساختمان‌ها نیاز به ظرفیت سازی است و در حال حاضر حدود وظایف مهندسان در اجرای این مبحث به طور کامل مشخص نشده‌است‌.
نائب رئیس اول سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان در ارتباط با اینکه برای اجرای مبحث 22 مقررات ملی ساختمان بهتر است از چه رشته و با چه پایه ای از مهندسان استفاده شود‌، گفت‌: برای بحث مراقبت و نگهداری از ساختمان‌ها بهتر است از معماران تجربی و یا کاردان‌ها استفاده شود‌، چراکه با این اتفاق فرصت اشتغال را برای این افراد نیز فراهم نموده ایم‌.
این مقام مسئول با تأکید بر اینکه اجرای مبحث 22 مقررات ملی ساختمان نیازمند اطلاعات کاربردی و اجرایی بیشتر است‌، تصریح کرد‌: در حال حاضر مبحث 22 مقررات ملی ساختمان به لحاظ کلی نگری و عدم قابلیت اجرایی در دستور کار سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها قرار نمی گیرد.