رعایت اخـــلاق حــــــرفه ای در انتخـــابـــات

شمار نشریه : 215

 ‌ کد مطلب: 2128
مدیرکل دفتر سازمان های نظام مهندسی و تشکل های حرفه ای وزارت راه و شهرسازی گفت‌: قطعا لغو تحریم‌ها باعث رونق اقتصادی و ارتقای روابط می شود که به نوبه خود صدور خدمات فنی‌– مهندسی را به همراه خواهد داشت‌.
منوچهر شیبانی در حاشیه برگزاری هجدهمین اجلاس هیئت های عمومی سازمان نظام مهندسی در گفتگو با خبرنگار پیام ساختمان با اشاره به این مطلب‌، افزود‌: دانش فنی مهندسان ما در هفت رشته سازمان نظام مهندسی در سطح بالایی قرار دارد و قابل رقابت با بسیاری از کشور‌هاست اما معتقدم در صورت صدور خدمات فنی‌– مهندسی به کشور‌های دیگر‌، این دانش باید مدیریت شود تا به جایگاه موردنظر برسیم‌.
شیبانی در پاسخ به این سؤال که به نظر‌، سازمان های نظام مهندسی تا حدودی به سمت اهدافی غیر ازآنچه در قانون مشخص شده حرکت می کنند‌، اظهار داشت‌: بنده موافقم؛ پیشنهاد من این است که بعد از 20 سال از تصویب قانون و فعالیت سازمان‌ها فرصتی است تا آسیب شناسی درون سازمانی با رویکرد تقویت نقاط قوت و رفع نقاط ضعف داشته باشیم‌. در سال های اخیر مبالغ سنگین پیش بینی نشده وارد سازمان‌ها شد که آنها را با چالش هایی مواجه کرد‌. امیدواریم با تدابیر آقای ترکان و همکاری وزارت راه و شهرسازی مشکلات برطرف شود‌.
شیبانی در پاسخ به این سؤال که اهداف پیش بینی شده در اجلاس های گذشته چقدر محقق شده‌است‌، گفت‌: اجلاس هیئت عمومی برای بررسی امور داخلی سازمان‌ها برگزار می شود اما از این فرصت همواره برای هم اندیشی بیشتر استفاده شده و البته برخی مسائل مغفول مانده‌است‌. بنده به دبیرخانه اجلاس پیشنهاد کردم که دستاوردهای اجلاس هجدهم و اجلاس های گذشته را تهیه کنند تا در اجلاس نوزدهم گزارشی از موفقیت‌ها‌، عدم موفقیت و همچنین دلایل مطرح شدن برخی از موضوعات در اجلاس های مختلف موردنقد و بررسی قرار گیرد‌.
شیبانی در پاسخ به خبرنگار ما که موضع وزارت راه و شهرسازی نسبت به برخی گروه‌ها که درصدد جهت دهی به انتخابات سازمان نظام مهندسی هستند‌، چیست‌؟ اظهار داشت‌: تشکل‌های قانونی و رسمی مجاز به تبلیغات هستند اما کسانی که اخلاق حرفه ای را زیر پا گذاشته‌اند و یا به صورت انفرادی خود‌شان را تشکل می دانند‌، اجازه فعالیت ندارند و با آنها برخورد می شود‌.
مدیرکل دفتر سازمان های نظام مهندسی و تشکل های حرفه ای وزارت راه و شهرسازی در مورد به کارگیری کاردان‌ها هم گفت‌: کاردان‌ها از عناصر ضروری ساخت وساز هستند؛ این حرف من نیست؛ تجربیات جهانی است‌. متأسفانه برخی مواقع که درصدد شکل دهی این زنجیره هستیم برخی مهندسان که آگاهی لازم را ندارند‌، موضع گیری می کنند درحالی که حضور کاردان قوت قلبی برای مهندس است و جای آنها را تنگ نمی کند‌.