هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   215   هفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

هزینه هـای ساخت مسـکن کاهش می یابد

 کدمطلب‌: 2093
توافق هسته ای و هزینه ساخت مسکن با کاهش هزینه‌ها و تورم هزینه های تولید نیز کاهش خواهد یافت و می توان امیدوار بود که مسکن با قیمت مناسب تری تولید و عرضه شود‌.
عضو هیئت مدیره کانون سراسری انبوه‌سازان در گفتگو با خبرنگار پیام ساختمان با بیان اینکه بعد از به توافق رسیدن ایران با کشورهای 1+5 بسیاری از مردم منتظر یا نگران شوک افزایش قیمت در برخی بازار‌ها از جمله بازار مسکن هستند‌، معتقد است وضعیت کنونی بازار مسکن‌، ارتباط چندانی با مسائل خارجی و تحریم‌ها ندارد و احتمال جهش قیمتی در این حوزه‌، دور از تصور است‌.
ایرج رهبر در ادامه گفت‌: نکته ای که باید در دوران پساتحریم در مورد بازار مسکن به آن خوشبین باشیم این است که این توافق می تواند بازارمسکن را رونق داده و آن را از رکود خارج کند‌.
رهبر ضمن تأکید بر این نکته که بازار مسکن جزو حوزه داخلی محسوب می شود‌، تصریح کرد‌: حوزه مسکن و تولید ارتباط زیادی با مسائل خارجی و تحریم‌ها نداشته‌است‌.
گفتنی است‌، درحال حاضر مسکن تنها 5درصد در حوزه نیازهای خود به خارج از کشور وابسته‌است و در حوزه مصالح و نیروی انسانی این بخش خودکفاست و با رفع تحریم‌ها‌، همین 5درصد نیز با هزینه کمتری فراهم می شود و با توجه به امید برای کاهش تورم و هزینه ساخت مسکن‌، می توان امیدوار بود که هزینه های ساخت مسکن در کشور کاهش یابد و البته باید این را در نظر گرفت که لغو تحریم‌ها زمان بر است‌.
با این حال از آنجایی که فعالان اقتصادی چشم انداز روشنی را در اقتصاد متصور هستند همین می تواند به رونق اقتصادی کمک کند‌.
عضو هیئت مدیره کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن گفت‌: توافق و رفع تحریم‌ها فرصت مناسبی برای گسترش مبادلات خدمات فنی و مهندسی است و مشکلات نقل و انتقال پول‌، صدور ضمانت نامه صادرات خدمات فنی و مهندسی را می توان با حصول توافقات گسترش داد.