هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   160   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

الیاف فولادی


هر یک از نوآوری‌ها و اختراعات بشر، ریشه در آرزوها و همچنین تجربیات دارد. با به هم رسیدن تجربه و آرزوست که بشر توانست مرزهای محدودیت را از میان بردارد و ژرفای زمین تا بیکران کهکشان‌ها را به تسخیر خود درآورد. امروز و پس از سال‌ها تحقیق و آزمون یکی دیگر از مرزهای فناوری از میان برداشته‌شده و صنعت ساختمان وارد مرحله تازه‌ای از راه‌حل‌های نوآورانه شده است.

قرن‌ها پیش و تا همین دهه‌های گذشته، ملات‌های ساختمانی، ترکیب ساده‌ای از خاک، گل و سپس ساروج و آهک بود که معماران باستان برای غلبه بر نیروهای کششی در ملات‌ها از ترکیب الیاف طبیعی نظیر کاه، موی بز و ... استفاده می کردند، سازه های کاهگلی در گوشه گوشه ایران، شاهدی بر این تجربه تاریخی است. در سال‌های پایانی دهه هفتاد میلادی یکی دیگر از آرزوهای مهندسین جامه عمل پوشید و ملات های بتنی پیش از این توسط میلگردها و آرماتورها مسلح می شدند، با افزوده شدن رشته های نازک فولادی، ترکیب جدیدی را پدیدار آوردند که SFRC یا بتن مسلح شده با الیاف فولادی نام گرفت.

بتن های مسلح شده با الیاف فولادی نسبت به بتن های مسلح شده با آرماتور دارای تفاوت های بنیادینی هستند که از آن جمله می‌توان به موارد زير اشاره كرد:

* پراکندگی الیاف در هر سه محور z,y,x ایجاد ماتریس سه بعدی از الیاف فولادی جهت مسلح نمودن بتن

* عدم برقراری اتصال الکتریکی در شبکه آرماتور- نظیر آنچه در شبکه های سنتی دیده می شود- و در نتیجه مقاومت بسیار بالای سازی در برابر خوردگی های ناشی از بار الکتریکی نظیر تماس با آب دریا ، موادخورنده ، نمک و ...

* مقاومت کششی بسیار بالاتر نسبت به بتن های مسلح شده با آرماتورهای سنتی

* هزینه ها و دستمزدهای بسیار کمتر نسبت به آرماتورهای سنتی

* سرعت اجرای بسیار بالا بدلیل حذف زمان آرماتور بندی

الیاف فولادی در سقف‌های عرشه فولادی

یکی از مهم‌ترین کاربردهای الیاف فولادی در صنعت ساختمان جایگزینی شبکه مش و میلگرد های سنتی در سقف های عرشه فولادی می باشد، به این ترتیب با حذف مش و میلگرد و افزودن الیاف فولادی به ترکیب بتن، شاهد افزایش چشمگیر کیفیت اجرای بتن و حذف ترک های سطحی و سرعت و دقت اجرای پروژه خواهیم بود. همچنین کاهش هزینه ای حدود 50 هزار ریال در هر متر مربع نسبت به مش گذاری سنتی مزیتی است که به سادگی نمی‌توان از آن گذشت.شاهد ادعای ما گواهی نامه فنی صادره از سوی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی به شماره 1870-1 به تاریخ 12/10/1391 می باشد که کاربرد الیاف فولادی تولیدی این شرکت را در سقف های عرشه فولادی، روسازی و کف سازی های بتنی و ... با رعایت الزامات آیین نامه ACI مجاز شمرده است.

ارائه دهنده: شرکت صنایع مفتولی زنجان