هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   215   هفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

معدن‌، پیشرو در تحقق اقتصاد مقاومتی

 کد مطلب‌: 2267
معاون توسعه مدیریت‌، منابع انسانی و امور استان‌های وزارت صنعت‌، معدن و تجارت بخش معدن را پیشرو در تحقق اقتصاد مقاومتی خواند‌.
علی یزدانی در سیزدهمین اجلاس عمومی سازمان نظام مهندسی معدن ایران اظهار کرد‌: در سیاست های کلی نظام در بخش معدن؛ اولویت بر تامین مواد مورد نیاز‌، صادرات مواد معدنی فراوری شده و استفاده از دانش زمین شناسی و گسترش ارتباطات بین المللی است‌.
وی خاطرنشان کرد‌: معادن‌، ثروت خدادادی است که اگر به خوبی استخراج‌، فراوری و نظارت شود؛ از غنی ترین منابع ایجاد ثروت در کشور هستند‌.
معاون وزیر صنعت‌، معدن و تجارت با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری بر بخش معدن در اقتصاد مقاومتی افزود‌: بخش معدن‌، متکی به درون و با ظرفیت برون گرایی است و با داشتن مردم و دولت در کنار خود‌، ظرفیت حرکت و توسعه خوبی دارد‌.
وی خاطرنشان کرد‌: متولیان و دست اندرکاران بخش معدن باید همان نگاهی که تیم هسته ای به منافع و عزت کشور دارند‌، به انفال و ثروت ملی داشته باشد و از نگاه منطقه ای و جناحی اجتناب کنند‌.
یزدانی با بیان اینکه توسعه بخش معدن با ساختارهای دولتی ممکن نمی شود‌، متذکر شد‌: توسعه صادرات در این بخش‌، رسالت وزارتخانه و تشکل نظام مهندسی معدن است‌.