هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   215   هفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

تامین مسکن نیازمندان در دستور کار است

کد مطلب : 2169
وزیر کار با بیان اینکه درصدد هستیم تا پایان سال ۹۵ هیچ نیازمند مسکنی در کشور وجود نداشته باشد، گفت: توسعه تنها به داشتن ساختمان‌ها و دودکش‌های بلند نیست.
علی ربیعی گفت: جامعه با ثروت مطلق خوشبخت نخواهد شد، بلکه این همدلی و همزبانی است که می‌تواند ما را به سمت نیک فرجامی پیش ببرد.
وی با بیان اینکه دولت به تنهایی قادر به انجام تمامی امور محوله نیست، ادامه داد: شاد بودن یک جامعه فارغ از نگرانی‌های معمول آن چیزی است که باید دنبال شود. ما نیاز به افزایش در کنار هم بودن داریم، چرا که دولت به تنهایی قادر نیست تمامی برنامه‌های خود را به انجام رساند و این امر در گرو حضور مستمر گروه‌های اجتماعی در کنار یکدیگر است.  وزیر کار با تأکید بر اینکه روح خیرخواهی باید در جامعه گسترش پیدا کند، گفت: شعار هر ایرانی، یک خیّر باشد؛ باید سرلوحه برنامه‌ها و اقدامات قرار گیرد.
وی گفت: ۱۰۰هزار واحد مسکونی با مشارکت خیرین در اختیار نیازمندان جامعه قرار خواهد گرفت که از این رقم۵۰هزار واحد آن تحویل داده شده و مابقی در دست تکمیل است. ربیعی افزود: درصدد آن هستیم تا پایان سال ۹۵ هیچ نیازمند بدون مسکنی در کشور وجود نداشته باشد. در این راستا سه هزار واحد مسکونی در روستاها و هشت هزار واحد در شهرها به نیازمندان شناسایی شده واگذار خواهد شد.