کسب درآمد و نحوه هزينه، مهم‌ترين مولفه مديريت کلان شهرها

شمار نشریه : 215

 کد مطلب‌: 2270
معاون فنی و عمرانی شهردار تهران گفت‌: انجمن علمی اقتصاد شهری یک رویش نو و قابل ستایش در جهت پیوند مدیریت شهری با دانش روز جهانی است‌.
علیرضا جاوید افزود‌: تجربه مدیریتی به همه مدیران شهری این موضوع را گوشزد می کند که مهمترین مولفه در مدیریت مطلوب کلان شهر‌ها توجه به دانش کسب درآمد و نحوه هزینه‌است که به اختصار به آن اقتصاد شهری می گویند‌.
وی با اشاره به اینکه اگر چه دانش اقتصاد شهری در حوزه دانشگاهی یک رشته نوپا به حساب می آید‌، افزود‌: در حوزه اجرایی قریب به 100 سال است که در شهر‌ها عملا در این حوزه تصمیم گیری و اتخاذ رویه می شود چرا که مدیریت شهری بدون توجه جدی به مسئله درآمد و هزینه بی معنی است‌.
معاون شهردار تهران با تاکید بر اینکه انجمن علمی اقتصاد شهری ایران می تواند زمینه ساز ارتباط قوی و جامع مدیریت شهری با حوزه های علمی و آکادمیک مرتبط با اقتصاد شهر باشد‌، افزود‌: به واقع خلاء های جدی در این عرصه وجود دارد که نیازمند توجه بیش از پیش است‌.