معماری ایرانی درآینه سفرنامه ها (قسمت چهارم)

شمار نشریه : 214

سیاحان و سفرنامه نویسان به عنوان یکی از نویسندگان و پژوهشگران عالم و صادق در سفرهایی که به ایران داشته اند به بیان ویژگی‌های معماری ایرانی پرداخته اند که سفرنامه‌های ایشان امروزه یکی از منابع مهم در تاریخ معماری ایرانی است.
در ادامه بررسی معماری ایران از نگاه سیاحان و سفرنامه نویسان، به بررسی سفرنامه یک سیاح و ماجراجوی زن از کشور فرانسه می پردازیم:
او «ماری کلودپوتی» نام دارد نخستین زن جوان و پرجرات اروپایی است که با شنیدن وصف زیبایی های افسانه آمیز مشرق زمین به خصوص دیدنی‌های شگفت انگیز ایران دوران صفوی عازم ایران می شود.
سفرنامه «ماری کلودپوتی» که به سفیر زیبا معروف است توسط یک نویسنده یونانی الاصل و معاصر فرانسوی به نام «ایون گرس» به زبان فرانسه تالیف و در سال 1973 در پاریس چاپ و در آن اتفاقات و رویدادها از زبان سوم شخص بیان شده است.
در بخشی از این سفرنامه به پیشینه کاشان اشاره شده و آمده است: «... در 27 آوریل به کاشان رسیدند. در قدیم خلیفه ای بود به اسم هارون الرشید که در سال 786 به خلافت رسیده بود.او قسمت اعظم عمر خود را در جنگ و کشورگشایی گذرانید.وی در ایجاد آثار خوب و بناهای زیبا، ذوقی سرشار و همتی والا داشت.
او دستور داد در نقطه ای از کنار کویر، شهری بسازند که در قرن های بعدی، سال به سال اهمیت و زیبایی آن افزون تر گردید. این شهر به خصوص بعد از آنکه در قرن چهاردهم، مسجدی به نام مسجد «میدان» در آن ساخته شد و با احداث قصر سلطنتی باغ فین که بنای آن به دستور شاه عباس ، یکی از بزرگ ترین پادشاهان ایران، پادشاهی که عظمت و آبادی کشور تحت حکومتش به خصوص شهرهای اصفهان، کاشان خیلی همت گماشت، در پایان قرن چهاردهم و آغاز قرن پانزدهم آغاز شده است، شهری بزرگ و زیبا شد...