ثبت جهانی تاق بستان با مشکل مواجه شد

شمار نشریه : 214

استاندار کرمانشاه گفت: باید تمام جوانب خشک شدن چشمه‌های تاق بستان به‌دقت بررسی شود و راه‌حلی مبتنی بر نظرات کارشناسی ارائه شود.
ابراهیم رضایی بابادی، در سومین جلسه شورای حفاظت منابع آب استان با اشاره به قدمت تاریخی منطقه گردشگری تاق بستان افزود: این منطقه یک منطقه گردشگری معمولی نیست و به دنبال ثبت جهانی آن هستیم، بنابراین برای حل مشکلات چشمه‌های آن باید برنامه‌های کارشناسی دقیق، ارائه و بیان شود.
وی افزود: با توجه به شرایط خاص و ویژه آب و هوایی کرمانشاه، زیبنده استان نیست که در ردیف استان‌های با تنش آبی شدید قرار بگیرد.
رضایی بابادی با اشاره به گزارش‌های ارائه‌شده مبنی بر قرار گرفتن استان کرمانشاه در ردیف استان‌های با تنش آبی شدید، اظهار کرد: برنامه‌ریزی ویژه برای برون‌رفت از این موضوع الزامی است. صحبت‌های زیادی در خصوص خشکسالی و کمبود بارش در سال‌های اخیر گفته‌شده، بنابراین دیگر منتظر این صحبت‌ها نیستیم بلکه به برنامه هدفمند و راهبردی برای برون‌رفت از این مسائل نیاز داریم.
استاندار کرمانشاه گفت: باید برنامه مسدود کردن چاه‌های غیرمجاز با توجه به شرایط موجود هر چه سریع‌تر اجرایی شود و مدیریت آب منطقه‌ای در این زمینه باید تلاش و اهتمام ویژه‌ای انجام دهد. حفاظت از منابع آبی از کارهای مهم و با اولویت استان کرمانشاه است که باید با جدیت موردتوجه دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط قرار بگیرد و هیچ‌گونه کوتاهی در این زمینه پذیرا نخواهیم بود.
رضایی تصریح کرد: دفتر فنی استانداری پس از جمع‌بندی نظرات و ارائه راه‌حل‌ها باید گزارش‌های کارشناسی به مردم ارائه دهد.