مجمع عمومي ساليانه عادي نوبت دوم انجمن بتن ايران برگزار شد

شمار نشریه : 214

مجمع عمومي ساليانه عادي نوبت دوم انجمن بتن ايران با حضور مرتضی زاهدی چهره برجسته بتن، هرمز فاميلي رئيس انجمن، محمدحسين تدين، اعضای صاحب‌رأی انجمن، صنعتگران و دانشجویان و اساتید دانشگاه روز سه‌شنبه 30 تیرماه در سالن اجتماعات شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران برگزار شد.
به گزارش خبرنگار پیام ساختمان، در این مجمع که به ریاست دکتر مرتضی زاهدی تشکیل شد، رئيس هیئت‌مدیره و مهدی چینی، خزانه‌دار انجمن گزارش عملکردی از فعالیت‌های یک‌ساله هیئت‌مدیره ارائه دادند.
بر اساس این گزارش، پس از شرح گزارش عملکرد و صورت‌های مالی فعالیت‌های انجمن و پروژه ساخت خانه انجمن توسط سعيد امدادي بازرس علی‌البدل انجمن، به حاضران ارائه شد. همچنین با پیشنهاد هیئت‌مدیره و تصویب اعضاء ،حق عضويت اعضاي پيوسته و وابسته تعيين و تصويب شد.
گفتنی است؛ پیش از برگزاری انتخابات مجمع، انجمن بتن ايران با همكاري شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران، انجمن علمي بتن ايران و انستيتو مصالح ساختماني دانشگاه تهران سخنرانی تخصصی توسط علي دوستي، كارشناس ارشد انستيتو مصالح ساختماني دانشگاه تهران و تحت عنوان «نقش پيوند یون‌های كلرايد در خوردگي میلگردهای فولادي» برگزار کرد.