هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   213   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

ایران، دومین تولیدکننده نفت اوپک در سال 2014

بر اساس بولتن آماری اوپک در سال 2015، ایران با تولید روزانه سه میلیون و 117 هزار بشکه، پس از عربستان سعودی، در جایگاه دومین تولیدکننده اوپک قرار گرفت. ایران پس از تحریم نفت در سال 2012، به جایگاه سومین تولیدکننده نفت اوپک تنزل پیداکرده بود.
بر اساس بولتن آماری اوپک، عربستان سعودی با تولید روزانه 9 میلیون و 713 هزار بشکه نفت در جایگاه نخست و عراق با تولید سه میلیون و 110 هزار بشکه نفت در جایگاه سومین تولیدکننده نفت اوپک قرار گرفتند.
اوپک در سال گذشته میلادی با تولید 30 میلیون و 683 هزار بشکه نفت، از سقف تولید مصوب 30 میلیون بشکه‌ای خود فراتر رفت.