هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   213   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

دارایی های آزادشده ایران به صنعت برق می آید

عليرضا دائمی بر لزوم تخصیص 7 هزار میلیارد تومان از دارایی‌های آزادشده بعد از لغو تحریم‌ها به بخش صنعت برق و 5هزار میلیارد تومان به صنعت آب تأکید کرد.
معاون وزیر نیرو با اشاره به اینکه سرعت عمل؛ به دلیل کمبود اعتبارات پایین است، ابراز امیدواری کرد که با رفع موانع تحریم‌ها بتوانیم منابع مالی لازم را تأمین کنیم و طبعاً اشتغال‌زایی و توسعه کشور وابسته به منابع مالی است، ضمن اینکه فناوری و استفاده از الگوهای پیشرفته نیز چیزی است که در صنعت آب و برق نیازمندیم.
وی گفت: برداشت  تحریم‌ها باعث توسعه اقتصاد صنعت آب و برق گردیده و همچنین امکان  افزایش بهره‌وری را در تمام ارکان صنعت ایجاد می‌کند