تدوين برچسب آب

شمار نشریه : 213

مديرکل دفتر استانداردهاي فني و مهندسي اجتماعي زیست‌محیطی آب و آبفا گفت: وزارت نیرو علاوه بر موضوع استاندارد تجهیزات آب به دنبال تعیین میزان مصرف آب در هر یک از تجهیزات آب‌بر برای کنترل مصرف آب در بخش خانگی است.
"تقي عبادي" با اشاره به نحوه تدوین استانداردهای مربوط به تجهیزات آب اظهار داشت: در کميته استاندارد آب در سازمان ملي استاندارد، تجهيزات بر اساس مصرف آب دسته‌بندي مي‌شوند.
عبادي افزود: هدف وزارت نيرو به‌غیراز استاندارد، بحث حساس‌تري به‌نام مصرف آب است که بسيار حائز اهميت بوده و در آن مشخص مي‌شود که تجهيزات آب‌بر چقدر آب مصرف مي‌کنند.بر این اساس برچسبي بر مبناي مصرف آب در هر وسیله آب‌بر پیش‌بینی‌شده که شبيه برچسب انرژي است و بر روي تجهيزات آب بر نصب مي‌شود.