اصلاح ٦٠٠ هزار موتورخانه کلید خورد

شمار نشریه : 213

 شرکت ملی گاز ایران با همکاری شرکت بهینه‌سازی در حال آماده‌سازی شرایط طرح اصلاح ٦٠٠ هزار موتورخانه است تا بر اساس این طرح، ابتدا موتورخانه مصرف‌کننده‌های بزرگ و دولتی و پس‌ازآن نیز موتورخانه واحدهای مسکونی اصلاح شود. 
معاون امور مهندسی و بهره‌برداری شرکت ملی گاز ایران اظهار کرد: اجرای این طرح باعث کاهش مصرف سوخت در موتورخانه‌ها می‌شود و به ازای کاهش مصرف هر مترمکعب گاز، امکان پرداخت ٤٥٠ تومان به شرکت‌هایی که در آن سرمایه‌گذاری می‌کنند، وجود دارد.
مجتبی شیخ بهایی با بیان اینکه اجرای این طرح منجر به کاهش ٣٠ درصدی مصرف انرژی می‌شود، افزود: اصلاح و کاهش مصرف سوخت در موتورخانه‌ها با انجام پروژه‌هایی ازجمله عایق‌کاری، هوشمند سازی سیستم، نصب رسوب‌گیر، ارتقای سیستم مشعل و... انجام می‌شود. 
وی یادآور شد: هرکدام از این اقدامات که منجر به‌صرفه جویی شود، ماهانه ٤٥٠ تومان به ازای صرفه‌جویی هر مترمکعب که مورد تائید قرار گیرد به سرمایه‌گذار پرداخت می‌شود تا سرمایه و سود آن بازگردد.