هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   213   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

پيش‌بيني گران ‌شدن آب

 یک مقام مسئول در وزارت نیرو از اعمال تعرفه‌های جدید آب به‌محض تصویب در شورای اقتصاد و جریمه مشترکان پُرمصرف خبر داد. 
 سید رسول باقری گفت: با تصویب شورای اقتصاد، تعرفه‌‌های جدید برای آب شرب اعمال و پس‌ازآن آب باقیمت واقعی به مشترکان ارائه می‌‌شود. با اجرای این طرح، مشترکان پرمصرف که بیش از ۳۰ مترمکعب آب در ماه مصرف کنند، دو برابر قیمت تمام‌شده و بیش از ۲۰ مترمکعب به قیمت تمام‌شده بهای آب را پرداخت خواهند کرد.
معاون درآمد و امور مشترکین آبفای استان تهران اظهار داشت: اما مشترکانی که بیش از ۱۰ مترمکعب در ماه مصرف کنند، ۴۰ درصد بهای تمام‌شده آب و مشترکانی که ۵ مترمکعب مصرف کنند،  ۳۰ درصد قیمت تمام‌شده آب را پرداخت خواهند کرد.وی تصریح کرد: قیمت تمام‌شده آب را آبفا به شورای اقتصاد ارائه کرده و پس از تائید در قبوض مشترکان اعمال می‌شود.