هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   213   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

همسایه ها؛ پاسوز سازنده

 گروه ساخت وساز‌: ساختمان سازی بسیاری از حریم‌ها را درنوردیده و کوچه‌ها مملو از خانه هایی به شکل قوطی های آجری شده‌است که نفس را تنگ کرده و برخی مواقع سر و صدای محیط کوچه‌ها و خانه‌ها دیوانه‌کننده است؛ به خصوص که امروز صدای ادوات ساختمان سازی از کامیون های حمل خاک و ماسه گرفته تا میکسر بتن و بالابر‌ها و فرز سنگبری هم به آن افزوده شده و جسم و جان انسان را می خراشد‌. گاهی صداهایی هم به این صدا‌ها اضافه می شود مثل سر و صدای کارگری که از طبقات بالای یک ساختمان نیمه تمام و بدون حفاظ و امنیت به پایین سقوط می کند‌.
همه این صدا‌ها به یک طرف و نبودن حریم تصرف معابر طرف دیگر‌. یکی پیاده رو را می بندد و نوار زردی می کشد که می خواهد برای خودش چندطبقه بسازد و دیگری مصالح ساختمانی خود را در خیابان خالی می کند که به مرور از آن استفاده کرده و معبر را تا پایان کارش مسدود می نماید‌. برخی حتی پا را فراتر از این گذاشته و اجازه عبور و مرور از سوی دیگر خیابان را نمی دهند مبادا وسیله ای که با بالابر می کشند بر سر کسی فرو ریزد‌.
در این میان تقصیر و جرم مردم مشخص نیست که باید عابر پیاده دائم از خیابان به پیاده رو و از پیاده رو به خیابان تغییر مسیر دهد‌. خودرو‌ها هم باید برای گذر از موانع ساختمان سازان در خیابان‌ها و معابر مارپیچ و زیگزاگ بروند‌. اگر روزی شهروندان خودرو سوار مجبور بودند به خاطر چاله های آسفالت معابر از این سو به آن سو و متناسب با آسفالت سالم مانده رانندگی کنند‌، امروز باید متناسب با تپه های به وجود آمده در معابر توسط ساختمان ساز‌ها خودروی خود را برانند‌.
مشکل فراگیر دیگر در ساختمان سازی‌ها مزاحمت های صوتی برای همسایگان محل احداث است که برخی وقت و بی وقت به فکر پول درآوردن افتاده و آزارش را باید دیگران تحمل کنند‌. ازآنجایی که عبور و مرور وسایل نقلیه سنگین در ساعات پایانی شب صورت می گیرد برخی از سازندگان بدون توجه به ساعت استراحت دیگران نیمه شب را برای خاکبرداری یا بتن‌ریزی اختیار کرده و در صورت اعتراض کار را به مشاجره و درگیری می کشانند‌. تصور کنید فردی را که در طول روز با انواع مشغله های کاری سروکار داشته و حالا بعد از بازگشت به منزل می خواهد کمی آسایش اختیار کند که همان را هم چنین افرادی به جنگ ودعوا می کشانند تا مبلغی برای پول خواب کامیون‌، لودر یا میکسر در شب نپردازند‌.
هرچند ساختمان سازی به شغلی درآمدزا مبدل شده‌است ولی به هرتقدیر ساخت وساز باوجود آثار مثبتش باید در چارچوب قوانین مشخص و مدون باشد چراکه گستردگی فعالیت در این زمینه و پراکندگی آن در سطح شهر موجب بروز عینی و فوری آثار آن شده و قانون شکنی در این زمینه آثار مشخصی را در بر دارد‌. شهروندان نیز در این میان نقش پررنگی به عهده دارند زیرا می توانند با اعلام گزارش تخلف به دستگاه های متولی حاشیه امن برخی سود جویان در این زمینه را برهم زده و اجازه بهره برداری ناجوانمردانه از حسن نیت مردم صبور را ندهند‌. به هرحال پلیس ساختمان هم علاوه بر اینکه به دنبال ثبت تخلفات اضافه بنای شهروندان است باید مزاحمت‌ها را هم مدنظر قرار دهد‌.
اخلاق فراتر از قانون
شخصی می گفت در سفر به کشورخارجی‌، یکی از سازندگان هدیه‌ای تهیه کرده و برای عذرخواهی از مزاحمت هایش در طول ساخت وساز محل زندگی خود نزد همسایه آمده بود‌. پیش خود گفتم ما که از بزرگان دینی خود روایات بسیاری برای تکریم همسایه داریم چرا تا بدین حد باهم نامهربان بوده و برای منفعت شخصی اخلاق را زیر پا می گذاریم‌. چه ایرادی دارد فردی که از یک پروژه ساختمانی حداقل 500 میلیون تومان سود کسب می کند‌، مبلغی را برای به دست آوردن دل همسایگانش هزینه کند؟.