هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   213   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

بازسازی50 درصد از واحدهای مسکونی روستایی

معاون پشتیبانی و هماهنگی امور استان های بنیادمسکن انقلاب اسلامی کشورگفت: در بخش مسکن روستایی حدود 50 درصد واحدهای روستایی بازسازی شده است.
درفشی در آئین تکریم و معارفه مدیران کل سابق و جدید بنیادمسکن انقلاب اسلامی استان اردبیل با بیان اینکه تغییر مدیریت در بنیادمسکن کمتر اتفاق می افتد، گفت: سعی می‌کنیم مدیریت‌ها در بنیادمسکن ثابت باشند و این تغییر مدیریت نیز به درخواست مدیرکل سابق بنیادمسکن انقلاب اسلامی استان اردبیل و از روی ناچاری انجام شد.
وی با بیان اینکه تعداد نفرات روستایی استان اردبیل نسبت به استان‌های دیگر، بالاتر است، افزود: برگزاری همایش ملی توسعه پایدار کالبدی فضایی روستایی طی سال گذشته در استان اردبیل به جهت توسعه علمی روستاهای استان انجام شد.
معاون پشتیبانی و هماهنگی امور استان‌های بنیادمسکن انقلاب اسلامی کشور استان اردبیل را یکی از استان‌های مورد توجه بنیادمسکن کشور، در بخش گردشگری معرفی و خاطرنشان کرد: شرایط جدید اقتصادی و شکل گیری منطقه آزاد در شمال استان اردبیل، باعث توسعه شهری زیر 25 هزار نفر جمعیت و روستاها خواهد شد.
وی با بیان اینکه بیش از 20 درصد روستاها دارای طرح هادی هستند، گفت: پروژه‌های نیمه تمام باید به اتمام برسند و از طرفی دیگر باید پاسخگوی نیازهای روستائیان باشیم.
معاون پشتیبانی و هماهنگی امور استان‌های بنیادمسکن انقلاب اسلامی کشور با بیان اینکه در بخش مسکن روستایی حدود 50 درصد واحدهای روستایی بازسازی شده اند، تصریح کرد: بیش از یک میلیون و 600 هزار واحد روستایی بازسازی و مقاوم سازی شده است.
وی با بیان اینکه موظف هستیم با کمترین هزینه، بیشترین خدمات را ارائه دهیم، خاطرنشان کرد: در سال‌جاری دولت برای هر واحد جدید 15 میلیون تومان وام اعطا می کند.