هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   213   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

سختگیری در نظارت بر بازار مصالح ساختمانی

مدیرکل اداره استاندارد استان تهران از نظارت ویژه بازرسان استاندارد بر بازار مصالح ساختمانی خبر داد و گفت: در سال جاری مصالح ساختمانی غیر استاندارد شناسایی و توقیف شده‌اند. 
مسلم بیات با بیان اینکه در جریان بازرسی کارشناسان استاندارد از 11 واحد تولیدکننده در تهران بیش از 45 هزار عدد انواع بلوک سیمانی سبک و سنگین به علت غیراستاندارد بودن توقیف شد، اظهار کرد: شناسایی این تعداد بلوک سیمانی تنها مربوط به خردادماه بوده و از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از 185 هزار عدد بلوک سیمانی غیراستاندارد شناسایی‌شده است. 
به گفته وی در این مدت 14 هزار تن انواع ماسه و شن غیراستاندارد و تعدادی تیرچه غیراستاندارد نیز توقیف‌شده است. 
مدیرکل استاندارد استان تهران با اشاره به فعالیت‌های نظارتی استاندارد تهران در این زمینه گفت: اداره کل استاندارد تهران بررسی مستمر بر فعالیت واحدهای تولیدی را در دستور کار خود قرار داده و معمولاً هر هفته در جلسات کمیته علائم تعدادی از پروانه‌ها باطل و برای برخی واحدها پروانه صادر می‌شود. 
بیات با بیان اینکه پس از بررسی‌ها نمونه‌برداری و آزمون نمونه‌ها در مورد وضعیت واحدها تصمیم‌گیری می‌شود، ادامه داد: در جلساتی که در ماه گذشته در اداره کل استاندارد تهران برگزار شد در حوزه مصالح ساختمانی، پروانه دو فرآورده بتن آماده تا رده مقاومتی C 20 از واحدهای "حسین سلیمی سرچشمه" و "مهدی بلانیان" باطل شد. 
وی با بیان اینکه برخی از مصالح ساختمانی موجود در بازار مشمول قانون استاندارد هستند، گفت: تولیدکنندگان باید توجه داشته باشند که در صورت تولید کالای غیراستاندارد یا عدم دریافت گواهینامه استفاده از علامت استاندارد با آنها برخورد و کالای تولیدشده توقیف می‌شود.