هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   213   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

انتظار از مهندسان در زمان پساتحریم

پروردگاریکتا را سپاسگزارم که در خجسته ترین ایام سال که از سویی روح و جان مهندسان به تازگی از خوان گسترده نعمات وبرکات الهی درماه رحمت و فضیلت بهره مند گردیده و از سوی دیگر تلاش مجاهدان صدیق کشور در مذاکرات با شش کشور غربی به ثمر رسیده است، هجدهمین اجلاس هیئت عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور به عنوان بالاترین سطح نشست سازمان نظام مهندسی ساختمان کشورآغاز به کار   می کند.
بی شک با تفاهم و توافق صورت گرفته در عرصه بین المللی، کشور عزیزمان در آستانه ورود به تحولی گسترده در ارتباطات جهانی قرار گرفته است.یکی از مهمترین ابعاد توافق کسب شده،دروجوه اقتصادی تجلی می‌یابد. زیرا درهایی که مدت‌ها برروی فرصتهای اقتصادی بسته بود، بازشده وطبیعتا پس ازآن اقتصاد ما با رشد مواجه خواهدشد.در دوران جدید انشاءالله شاهد جلب و جذب سرمایه های خارجی و نیز حضور و مشارکت بیش ازپیش شرکتهای خارجی درطرحهای عمرانی وزیر بنایی کشور خواهیم بود. همچنین افق پیشرو نویدبخش تسهیل شرایط برای صادرات خدمات فنی ومهندسی است.از این رو، دور از ذهن نیست که هر مهندس دلسوزی از خود بپرسد ؛در شرایط پیش رو، نقش سازمان های نظام مهندسی چیست و در زمان پساتحریم و در این شرایط متفاوت، از مهندسان چه انتظارتی می رود.به نظر می رسد همه ما باید تلاش کنیم تا برای این سوالات، پاسخهایی کاربردی و متناسب با نیازهای روز جامعه بیابیم و خوشبختانه اجلاس هیئت عمومی یکی از فرصتهای مغتنم برای این امر است.
همچنین در سال جاری انتخابات هیئت مدیره سازمان های نظام مهندسی استان های کشور را در پیش رو داریم که حائز اهمیت فراوانی است. بدیهی است در این خصوص،وزارت راه و شهرسازی مصلحت اندیشی در انتخاب افراد را روا ندانسته و تنها دغدغه اش برگزاری انتخاباتی پاک، بی طرفانه و با مشارکت گسترده مهندسان و امین رای آنان خواهد بود. از اين رو ضرورت دارد اعضای سازمان باحضورحداکثری درانتخابات هیئت مدیره سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان،زمینه اجرای قانون ومقررات ملی ساختمان وارتقای ساخت و سازکشور را فراهم کنند.
موضوع مهم دیگری که باید بر آن تاکید کرد؛ اهمیت توجه به ظرفیتهای خودکنترلی قانونی سازمان نظام مهندسی است. باید توجه داشته باشیم که قانون،از طریق انتخاب بازرسان و نیز شوراهای انتظامی، سیستمی پالایشی برای نظارت بر مجموعه نظام مهندسی  پیش بینی کرده است. با این حال نباید کتمان کرد که در بسیاری موارد ازاین نظام خودپالایشی و یا از همه این ظرفیت قانونی به خوبی و درستی استفاده نشده است؛ به نحوی که در برخی موارد به نظر می رسد بازرسان صرفا اعضایی هستند که به هیئت مدیره اضافه شده اند برای دخالت در امور سازمان و گویی در هیچ جای دیگری هم با آنها کار ندارند. شوراهای انتظامی هم به همینگونه است، به نحوی که گویی برخی اعضای هیئت مدیره در انتخاب و انتصاب آنها صرفا عواقب کارهای خودشان را در نظر می گیرند. اگر ما بتوانیم این ظرفیت قانونی که برای پالایش سیستم پیش بینی شده را در مسیر درست خود قرار دهیم می توانیم مطمئن باشیم که نظمی درونی قضایا و امور را کنترل می کند.
بی شک اجلاس هجدهم هیئت عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان که درراستای سیاست گذاریهای عمرانی کشور و نیز هدایت يكي از عمده ترین بخش‌هاي  اقتصادی و عمرانی کشوردر دوران پساتحریم و آغاز عصری نو در اقتصاد و صنعت کشور برگزار میشود، می تواند وجوه عمده ای از مدیریت و کار مهندسی را به ظهور برساند که رفاه و اشتغال را برای مردم در پی داشته باشد.
از این رو با آرزوی قبولی طاعات وعبادات اعضای محترم هیئت مدیره سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان و خانواده های معزز آنان، حلول ماه شوال و نیز حصول توافق با کشورهای 5+1 راتبریک و تهنیت عرض نموده وامید آن دارم مهندسان خدوم پس از یکماه خودسازی و جهاد بانفس، عزم خودراجزم کرده و در فضای اقتصادی تازه ای که روز به روز گسترده تر می شود، در حفظ مصالح ومنافع ملی و توسعه وبالندگی صنعت ساختمان وشکوفایی میهن اسلامی گام بردارند.