هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   213   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

طرح جامع مسکن غیرقابل تغییر نیست

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: طرح جامع مسکن سندی قابل‌تغییر است و همگام با شرایط اقتصادی و سیاسی کشور به‌روزرسانی می‌شود.
حامد مظاهریان در جلسه تدوین نهایی طرح جامع مسکن که با حضور کارشناسان و مدیران دستگاه‌های مرتبط در وزارت راه و شهرسازی برگزار شد گفت: در طول نگارش این طرح در هر مرحله‌ که بخشی از کار پیش می‌رفت متن نگاشته شده در اختیار افکار عمومی و کارشناسان قرار می‌گرفت تا با استفاده از بازتاب فکری آنها طرح اصلاح شود.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با اشاره به ارائه متن کامل پیش‌نویس طرح جامع مسکن به مردم از طریق رسانه‌ها ادامه داد: این کار برای اعمال اظهارنظر کارشناسان بود که در طول یک ماه گذشته بارها در خصوص اظهارات کارشناسان در جلسات مختلف بحث و بررسی شد و آخرین جلسه آن ارائه پیش‌نویس طرح جامع مسکن در شورای هماهنگی اقتصاد نهاد ریاست جمهوری بود.
وی جلسه بررسی نهایی طرح جامع مسکن را جلسه پایانی کارشناسی طرح جامع مسکن اعلام کرد و گفت: ازاین‌پس اعمال نهایی نظرات و عملیاتی کردن طرح آغاز می‌شود ضمن اینکه این طرح، سندی غیرقابل تغییر نیست و در شرایط مختلف سیاسی اقتصادی کشور بخش‌هایی از آن مورد بازنگری و اصلاح قرار می‌گیرد.
معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: در اجرای طرح جامع مسکن دبیرخانه پیگیری طرح جامع پیش‌بینی‌شده تا با پایش شرایط اقتصادی و سیاسی کشور این طرح به‌روزرسانی شود.