ضوابط معماری باید تغییر کند

شمار نشریه : 213

مدیر پایگاه پژوهشی بافت تاریخی شیراز گفت: ضوابط معماری در محدوده بافت تاریخی باید تغییر کند که این طرح نیازمند مطالعه، کارشناسی همه‌جانبه و در نهایت تصویب در شهرداری است.
عبدالرضا نصیری اصل، بیان کرد: میراث فرهنگی استان در بحث مداخلات معماری در تجدید بناها در بافت تاریخی شیراز، مجوز ساخت دوبار به پلاک‌ها و خانه‌های فاقد ارزش می‌دهد، درحالی‌که ضوابط مشخص برای نوع ساخت ساختمان در این محوطه وجود ندارد.وی افزود: تنها نظارت‌های میراث فرهنگی و پایگاه پژوهشی بافت تاریخی در محوطه بافت تاریخی شیراز، نظارت بر ارتفاع و نظارت‌های سطحی بر برخی از نماهای ساختمان‌هاست.
نصیری اصل اظهارداشت: هم اینک در بحث ساخت‌وسازها در بافت تاریخی شیراز شهرداری هنوز از ضابطه 60 و 40 درصد استفاده می‌کند درصورتی‌که در الگوهای معماری در بافت تاریخی این روش در هیچ دورانی وجود نداشته است.وی اضافه کرد: به این نتیجه رسیده‌ایم در برخی از موارد در تجدید بناهای پلاک‌های جدید در بافت تاریخی نیازمند تغییر و تبدیل به ضابطه 80 درصد دارد. با این تغییر 10 درصد به سطح اشغال ساختمان‌ها در بافت تاریخی افزوده می‌شود که در صورت تحقق این مهم، این نوع تغییر مشوقی برای مالکان، سرمایه‌گذاران و سازندگان خانه‌ها در بافت تاریخی می‌شود.
نصیری اصل عنوان داشت: یکی از مشکلات ما در بافت تاریخی عدم وجود ضوابط مشخص و استاندارد معماری در این محدوده است.