هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   213   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

مسجد ولیعصر(عج) نماد معماری بی‌هویت

رئیـس کمیته نام‌گــــذاری شـورای شهر تهـران، مسجد ولیعصر(عج) را نماد معماری بی‌هویت دانست.
مجتبی شاکری در تذکرات پیش از دستور یکصد و شصت و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران، اظهار داشت: ساخت‌وسازهای غیرمجاز در چرخه کمیسیون‌های ماده 100 و 5 و دیوان عدالت اداری در حال چرخش است و هنوز راهکاری برای تسریع آن پیدا نکرده‌ایم.
وی به موضوع سیما و منظر شهری اشاره کرد و گفت: سیما و منظر معماری شهر تهران بر زمین مانده است که باید برای این موضوع اقدام عاجلی صورت بگیرد.
شاکری گفت: متأسفانه بافت‌های فرسوده از دستور کار خارج شدند و اگر زلزله اندک در شهر صورت بگیرد در بافت‌های فرسوده میلیون‌ها کشته خواهیم داشت.وی افزود: درباره هویت شهر تهران سازمان زیباسازی مسئول است و این سازمان در رابطه با هویت‌ بخشیدن به نام‌گذاری‌ها در سطح شهر تهران چه اقداماتی را انجام داده است؟ میادین و نهادهای ما دارای چه هویتی هستند؟ باید حساب‌کشی در این مورد از سازمان زیباسازی انجام شود.
رئیس کمیته نام‌گذاری شورای شهر تهران در مورد مسجد ولیعصر (عج) اظهار کرد: در بازدیدی که از این مسجد داشتم، نماد آن یک معماری‌ بی‌هویت است و از ابتدای ورود به این مسجد با یک بنایی مواجه می‌شویم که هویت آن مشخص نیست.