خبر

شمار نشریه : 212

رشد 100 درصدي توليد شمش سرب

مديرکل دفتر امور صنايع معدني وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در 2 ماهه منتهي به ارديبهشت امسال توليد شمش سرب بالغبر 60 هزار تن با رشد 100 درصدي نسبت به مدت مشابه خود در سال گذشته روبرو بوده است.

«سيد محمد فاطميان » با اعلام اين خبر، افزود: در اين مدت توليد شمش روي 25 هزار تن با رشد 13 درصدي در مقايسه با 2 ماهه نخست سال 93 مواجه بوده است.

وي افزود: در 2 ماهه نخست امسال با توليد «گندله سنگآهن» بالغبر يکميليون و 491 هزار تن ؛ « شمش آلومينيم » بالغبر 54 ميليون و180 هزار تن با 7 درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل روبهرو بوديم.

به گفته فاطميان ؛در دوره زماني يادشده شيشه جام با توليد 235 هزار تن و با رشد 22 درصدي ؛ ظروف شيشهاي با توليد 100 هزار تن و با رشد 14 درصدي ؛ توليد چيني بهداشتي به ميزان 13 هزار تن و با رشد 8 درصدي و توليد ظروف چيني به ميزان 10 هزار تن و با رشد 18 درصدي نسبت به 2 ماهه نخست پارسال روبرو بوده است.

وي در پايان گفت: در 2 ماهه نخست امسال توليد فولاد خام به مرز 2 ميليون و 885 هزار تن رسيد.

افزايش هفتدرصدي توليد تختال در فولاد مبارکه اصفهان

توليد تختال در فولاد مبارکه اصفهان در سهماهه نخست امسال هفت درصد افزايش يافت.

مدير ناحيه فولادسازي و ريختهگري مداوم امروز گفت : با اين ميزان افزايش توليد اين محصول به يکميليون و 539 هزار تن رسيد، در حال که توليد پارسال يکميليون و 447 هزار تن بود.

متقي بيشترين ميزان توليد ماهانه تختال را در ارديبهشت امسال به ميزان 520 هزار و 202 تن اعلام کرد.وي توانايي و تعصب ملي کارکنان و مشارکت مؤثر نيروهاي توليد و تعميرات واحد ، کيفيت مواد ورودي ، کاهش توقفات اضطراري ، مديريت مناسب منابع و نيروي انساني و حمايت واحدهاي خدمات فني و پشتيباني را از عوامل مؤثر در دستيابي به اين موفقيت دانست.

گفتني است؛شرکت فولاد مبارکه اصفهان بيش از نيمي از ورق فولادي کشور را براي استفاده در صنايع خودرو و قطعهسازي ، لولههاي انتقال سيالات ، صنايع بستهبندي و لوازمخانگي و الکتريکي و لوله و پروفيل توليد ميکند.