هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   160   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

استفاده از نانو در ساخت سنگ تزئینی


تکنولوژی استفاده از نانو در ساخت سنگ‌های تزیینی و شیشه‌های ساختمانی که ثبت اختراع ایران است تاکنون مورد استقبال بسیاری از کشورها قرارگرفته و قرار است به زودی با عقد تفاهم‌نامه بین دو کشور ایران و ترکیه به اجرا درآید.

هیئتی از کشور ترکیه برای بررسی شرایط سرمایه‌گذاری در حوزه علمی اقتصادی ایران هفته گذشته به ایران آمدند و با توجه به دستاوردهای علمی متعدد در ایران، این گروه کاری، برای سرمایه‌گذاری در ایران اعلام آمادگی کرد. در این دیدار که توسط مرکز هم اندیشی توسعه استانداری اصفهان با هیئتی از کشور ترکیه ترتیب داده شد، تعدادی از تصمیم گیران وزارت بازرگانی و تجارت و صنایع ونیز بازرگانان سرشناس کشور ترکیه با طرح‌های علمی و فناوری مخترعان و محققان ایرانی آشنا شدند.