تدوین استاندارد ملی سامانه‌ کنترل هوشمند ساختمان

شمار نشریه : 212

احمدرضا توکلي نماینده مجلس  با اعلام خبر تدوین استاندارد ملی سامانه‌ کنترل هوشمند ساختمان اظهار داشت: یکی از طرح‌های مهم و در دست اجرای «سابا» تدوین استاندارد ملی سامانه‌ کنترل هوشمند ساختمان یا B.N.S است که مطالعات اولیه آن انجام‌شده و پیش‌نویس پنج استاندارد هم در این زمینه تهیه‌شده است.
وی ادامه داد: امسال باید کمیته تدوین استاندارد در دفتر استانداردهای وزارت نیرو تشکیل شود تا این استاندارد در کشور تدوین‌شده و به‌صورت اجباری در کل کشور عملیاتی شود. 
توکلی افزود: هم‌اکنون تعداد انبوهی از سامانه‌‌های کنترلی از کنترل یک لامپ تا کنترل تمام تجهیزات را مردم به‌عنوان B.N.S می‌بینند که هیچ‌کدام هنوز ساماندهی نشده و این نبود ساماندهی ممکن است باعث دلسردی مردم از تجهیزات کنترلی و تبلیغات منفی شود.
وی درباره کارکرد سامانه کنترل هوشمند ساختمان گفت: کنترل هوشمند سامانه‌ای است که با تنظیم آنها می‌توانیم به سامانه‌ گرمایشی یا سرمایشی اداری یا خانگی فرمان بدهیم تا در چه فصول یا چه روزهایی به چه مدت و با چه درجه حرارت یا برودتی کار کند