هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   212   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

تدوین استاندارد ملی سامانه‌ کنترل هوشمند ساختمان

احمدرضا توکلي نماینده مجلس  با اعلام خبر تدوین استاندارد ملی سامانه‌ کنترل هوشمند ساختمان اظهار داشت: یکی از طرح‌های مهم و در دست اجرای «سابا» تدوین استاندارد ملی سامانه‌ کنترل هوشمند ساختمان یا B.N.S است که مطالعات اولیه آن انجام‌شده و پیش‌نویس پنج استاندارد هم در این زمینه تهیه‌شده است.
وی ادامه داد: امسال باید کمیته تدوین استاندارد در دفتر استانداردهای وزارت نیرو تشکیل شود تا این استاندارد در کشور تدوین‌شده و به‌صورت اجباری در کل کشور عملیاتی شود. 
توکلی افزود: هم‌اکنون تعداد انبوهی از سامانه‌‌های کنترلی از کنترل یک لامپ تا کنترل تمام تجهیزات را مردم به‌عنوان B.N.S می‌بینند که هیچ‌کدام هنوز ساماندهی نشده و این نبود ساماندهی ممکن است باعث دلسردی مردم از تجهیزات کنترلی و تبلیغات منفی شود.
وی درباره کارکرد سامانه کنترل هوشمند ساختمان گفت: کنترل هوشمند سامانه‌ای است که با تنظیم آنها می‌توانیم به سامانه‌ گرمایشی یا سرمایشی اداری یا خانگی فرمان بدهیم تا در چه فصول یا چه روزهایی به چه مدت و با چه درجه حرارت یا برودتی کار کند