هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   212   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

ترموود مرغوب و نا مرغوب

قطر، شکل و زاویه گره‌ها در انتخاب ترموود خوب ،شکل و قطر و زاویه قرار گرفتن گره‌ها بسیار مهم و تأثیرگذار است. به این صورت که تراکم گره‌ها نسبت بالعکس باکیفیت چوب انتخابی دارد.
قطر گره نشانگر محل برش چوب الوار شده و همچنین قطر درخت (عمر درخت )می‌باشد. لذا هراندازه که قطر گره کمتر باشد، نشان‌دهنده این است که الوار از درخت قطورتر و باکیفیت بیشتری بریده‌شده است.
 با توجه به اینکه چوب انتخابی برای تیمار حرارتی می‌بایست از لایه‌های مرکزی چوب بریده شود و تشخیص کیفیت چوب از اندازه گره کاملاً قابل‌تشخیص است،شکل ظاهری گره بیش از هر مسئله‌ای به نوع برش چوب مربوط می‌شود اما با دقت در اطراف گره در خصوص سلامت گره بعد از تیمار حرارتی می‌توان اطمینان حاصل کرد.
 با توجه به این مسئله که غشای اطراف گره از حساسیت بیشتری به نسبت به خود گره برخوردار است ، بعد از تیمار حرارتی احتمال دارد که به این غشا آسیب واردشده باشد و کاملاً بسوزد که این امر باعث می‌شود گره آزادشده و در شرایط جوی گره از چوب خارج شود .همچنین با توجه به متفاوت بودن جنس و استحکام گره به نسبت خود چوب ، امکان ترک‌خوردگی و یا شکست کامل گره در پروسه تیمار حرارتی وجود دارد که این امر عامل نفوذ رطوبت به داخل چوب و تجمع آب در بارندگی در گره‌ها ایجاد می‌کند.این اتفاق در شهرهای سردسیر که امکان یخ‌زدگی آب جمع شده در حفره گره وجود دارد ،مخاطرات بیشتری برای خرید این نوع چوب (با گره ترک‌خورده و یا شکسته شده)ایجاد می‌کند.
زاویه گره : در خصوص زاویه گره در قسمت اول  مقاله ترموود مرغوب نامرغوب به‌طور کامل صحبت شد اما طول گره در لایه‌های برش عرضی مسئله‌ای است که در انتخاب ترموود خوب بسیار حائز اهمیت می‌باشد.بدین‌صورت که اگر طول گره که به شکل یک مثلث از کنار چوب شروع می‌شود بیش از نصف عرض چوب باشد ،این گره تأثیر چشمگیری در کاهش استحکام چوب می‌گذارد بدین‌صورت که محل گره ،بخش سست در چوب ایجاد کرده و عامل شکستن چوب از محل گره می‌شود.
ادامه در شماره بعد...

ارائه‌دهنده مقاله: مهندس حسینی  
مدیرعامل شرکت پرشین وود- شماره تماس09132238360